Kreftregisterartikkel en av 20 mest siterte i European Journal of Cancer i 2011

Kreftregisterets forskere publiserer hvert år et stort antall artikler i en rekke nasjonale internasjonale tidsskrifter. En av Kreftregisterets artikler, publisert i European Journal of Cancer, har vært en av de 20 mest siterte i tidsskriftet i 2011. Det er svært hyggelig at artikkelen blir ansett å være av slik verdi av forskningsmiljøet, sier artikkelens førsteforfatter Inger Kristin Larsen
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisterets forskere publiserer hvert år et stort antall artikler i en rekke nasjonale internasjonale tidsskrifter. Ved siden av å formidle nye kunnskap til forskere, helsepersonell og allmennheten er artiklene kilder for videre forskning. En av Kreftregisterets artikler, publisert i European Journal of Cancer,  har vært en av de 20 mest siterte  i tidsskriftet i 2011. Det er svært hyggelig at artikkelen blir ansett å være av slik verdi av forskningsmiljøet, sier forsker Inger Kristin Larsen i Kreftregisteret, som var førsteforfatter for artikkelen.    

“Data quality at the Cancer Registry of Norway: An overview of comparability, completeness, validity and timeliness” ble publisert i European Journal of Cancer (EJC) i mai 2009.

EJC er det offisielle tidsskriftet for European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), European CanCer Organisation (ECCO),  European Association for Cancer Research (EACR), og European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA). EJC er nå rangert som nummer 25 av 194 onkologiske tidsskrifter i verden.

Forsker Inger Kristin Larsen var hoved- og avdelingsleder Bjørn Møller var sisteforfatter for studien og resten av bidragsyterne kom, med ett unntak, fra Kreftregisteret.  Målet med studien var å foreta en omfattende kartlegging av kvaliteten på data i Kreftregisteret.  

Artikkelen, som var en av de 20 mest siterte i 2011 og fra den ble publisert har den vært sitert hele 75 ganger av andre forskere.  Ifølge, redaktør Alexander M.M. Eggermont i EJC,  representerer det høye antallet siteringer en ”betydelig interesse for artikkelen i forskningsmiljøet.” 

- Det er svært hyggelig at artikkelen blir ansett å være av en slik verdi av forskningsmiljøet, sier forsker Inger Kristin Larsen i Kreftregisteret. Antallet siteringer er viktig fordi dette viser at resultatene våre blir brukt videre av andre forskere og skaper ny kunnskap om kreft.

Kreftregisterets ansatte bidrar hvert år til ca. 100 artikler i et stort antall internasjonale tidsskrifter. Dette er et viktig arbeid for å nå ett av institusjonens mål nemlig å:

Drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, naturlige forløp og behandlingseffekter for å fremme og utvikle kvaliteten på forebyggende tiltak og helsehjelp som tilbys eller ytes mot kreftsykdom, herunder følge opp enkeltpasienter og pasientgrupper.

tor.johnsen@kreftregisteret.no