Kreftforeningen støtter ny studie på overlevelse av lungekreft

Kreftforeningen har tildelt 4,8 millioner til fem forskningsprosjekter i Kreftregisteret i 2012. Ett prosjekt skal se på ulike faktorer som kan ha betydning for overlevelse av lungekreft. Støtten fra Kreftforeningen er et kjærkomment bidrag til å kunne studere faktorer som kan bedre overlevelsen for denne gruppen, sier avdelingsleder Bjørn Møller i Kreftregisteret
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftforeningen har tildelt 4,8 millioner til  fem forskningsprosjekter i Kreftregisteret i 2012.  Ett av prosjektene skal se på ulike faktorer som kan ha betydning for overlevelse av lungekreft. Lungekreft er en sykdom med dårlig prognose for de som rammes. Støtten fra Kreftforeningen er derfor et kjærkomment bidrag til å kunne studere faktorer som kan bedre overlevelsen for denne gruppen, sier avdelingsleder Bjørn Møller i Kreftregisteret

Kreftforeningen har gitt støtte til fem prosjekter i Kreftregisteret og ett av dem skal studere ulike forhold som kan påvirke overlevelse av sykdommen og regionale forskjeller i behandling av lungekreft i Norge.

- Mens 5 års relativ overlevelse har økt betraktelig for de fleste kreftformer, har det vært få lyspunkter for de som rammes av lungekreft sier avdelingsleder Bjørn Møller i Kreftregisteret, som har ansvar for prosjektet.

- Støtten fra Kreftforeningen vil derfor gi oss mulighet til å få et nyansert bilde av ulike faktorer som kan påvirke overlevelse og hva som ligger bak årsaken til de regionale forskjeller i overlevelse og behandling av lungekreft som vi vet finnes i Norge, tilføyer han.

Skal kartlegge regionale forskjeller i overlevelse av lungekreft

Studien skal bruke registerdata på alle lungekreftpasienter i Norge for å studere forholdet mellom overlevelse og røykestatus, komorbiditet (andre sykdommer som opptrer sammen med kreftsykdommen), sosial  status, alder, histologisk type og hvor langt sykdommen var kommet på diagnosetidspunktet. 

Det skal også gjennomføres en kartlegging av regionale forskjeller i overlevelse etter lungekreft, og hvorvidt forhold som inntekt, utdanningsnivå og røyking kan forklare forskjellene i overlevelse. Videre omfatter studien også en vurdering av sammenhengen mellom andelen lungekreftpasienter som blir operert i et område og overlevelsen av lungekreft i det samme området.

- Lungekreft er den kreftform som tar livet av flest 

Lungekreft er den kreftformen flest nordmenn dør av. Mens 5 års relativ overlevelse er blitt bedre for de aller fleste som får kreft, er prognosene fremdeles dårlig for lungekreftpasienter og kun 1 av 10 som får sykdommen lever fem år etter diagnose. Prognosene er imidlertid langt bedre for de pasienter som tilbys kirurgisk behandling.

Fem prosjekter i Kreftregisteret får støtte fra Kreftforeningen

Kreftforeningen gir 127,3 millioner kroner til totalt 115 forskningsprosjekter spredt på 10 ulike institusjoner over hele landet.

Det er fem  prosjekter i Kreftregisteret som får støtte fra Kreftforeningen, og tildelingen er på NOK 4 840 759. 

 

 

Følgende prosjekter i Kreftregisteret er tildelt støtte fra Kreftforeningen for 2012


Søker

 
Prosjekttittel

Grotmol, Tom Development of testicular germ cell tumour the role of mycotoxins  and small noncoding RNAs

Møller, Bjørn Prognostic Factors, Regional Variation in Survival and the Importance  of Resection Rates in Lung Cancer

Nygård, Mari Improving attendance to the cervical cancer screening program in  Norway: defining the optimal screening setting and effect of self-sampling

Robsahm, Trude   Malignant melanoma, sunlight, obesity, and vitamin D

Tretli, Steinar Serum levels of vitamin D, parathyroid hormone, calcium, prostate  specific antigen, and prognosis of prostate cancer

 

 

 

tor.johnsen@kreftregisteret.no