Kreftforeningen gir 5,5 millioner til forskning i Kreftregisteret

Kreftforeningen har innvilget 147,7 millioner kroner til kreftforskning. Dette er den største enkelttildelingen i Kreftforeningens historie. Kreftregisteret får tildelt i overkant av 5,5 millioner til forskning.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftforeningen har innvilget 147,7 millioner kroner til kreftforskning. Dette er den største enkelttildelingen i Kreftforeningens historie. Kreftregisteret får tildelt i overkant av 5,5 millioner til forskning.

 

Pengene er innvilget til totalt 153 søknader om forskningsstøtte og prosjektene kommer fra 12 ulike institusjoner fra hele landet.

Følgende forskere i Kreftregisteret har fått prosjektstøtte:

  • Tom Grotmol: Populasjonsbasert genetisk assosiasjonsstudie av testikkelkreft i Norge og Sverige
  • Kristina Kjærheim: Polymorphisms in the androgen receptor gene and risk of upper aerodigestive tract cancer
  • Hilde Langseth: The Janus Agricultural Cohort participation in an international consortium
  • Bjørn Møller: Regional variations in cancer survival. National and International Perspectives
  • Steinar Tretli: Estimating tumor growth rates and its implications
    (4 års personlig Post doc. stipendiat for Harald Weedon-Fekjær)

Mest til forskning på mage- og tarmkreft

Hele spekteret av kreftforskningen er representert blant prosjektene som får støtte; fra grunnforskning til anvendt, pasientnær forskning og befolkningsundersøkelser. Alle de største kreftformene er også representert.

Aller mest penger innvilges til forskning på kreft i mage og tarm. Dette er den kjønnsuavhengige kreftsykdommen som rammer flest og det er gledelig at det foregår mye forskning på en sykdom som rammer så mange.

Totalt er 15 ulike kreftformer representert blant prosjektene som får støtte.