Kreftforeningen 75 år - film om opprettelsen av Kreftregisteret

Kreftforeningen feiret sitt 75 årsjubileum 1. juni. I forbindelse med jubileet har det blitt laget 5 kortfilmer som tar for seg viktige milepæler i Kreftforeningens historie. En av disse filmene omhandler etableringen av Kreftregisteret i 1951.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftforeningen feiret sitt 75 årsjubileum 1. juni. I forbindelse med jubileet har det blitt laget 5 kortfilmer som tar for seg viktige milepæler i Kreftforeningens historie. En av disse filmene omhandler etableringen av Kreftregisteret i 1951.

Det var Landsforeningen mot kreft som i 1951 tok initativet til opprettelsen av Kreftregisteret og de første krefttilfellene ble registrert tidlig i 1952. Det var særlig to årsaker til at foreningen jobbet for å etablere et kreftregister: forskning og forvaltning.

Kreftforeningen hadde ansvar for driften av Kreftregisteret fram til staten overtok ansvaret i 1979.

Se filmen om Kreftregisteret her