Kreft hos barn fører ikke til skilsmisse

Skilsmisse kan ikke spesifikt knyttes til barns kreftsykdom. Dette viser en større undersøkelse utført av Astri Syse ved Kreftregisteret. Ett unntak er i de tilfelle barn diagnostiseres med Wilms Tumor, en sjelden form for nyrekreft som hovedsakelig rammer barn. I forhold med høyt utdannede kvinner synes antall skilsmisser også å være noe høyere. Dette bør undersøkes i en ny studie.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Skilsmisse kan ikke spesifikt knyttes til barns kreftsykdom. Dette viser en større undersøkelse utført av Astri Syse ved Kreftregisteret.  Ett unntak er i de tilfelle barn diagnostiseres med Wilms Tumor, en sjelden form for nyrekreft som hovedsakelig rammer barn. I forhold med høyt utdannede kvinner synes antall skilsmisser også å være noe høyere. Dette bør undersøkes i en ny studie.

Kreft hos barn kan utsette forhold for store psykiske påkjenninger.  Det er derfor rimelig å anta at dette kan føre til flere skilsmisser hos disse parene i forhold til normalbefolkningen. Det foreligger få studier som bekrefter dette. 

Astri Syse ved Kreftregisteret har, på grunnlag av tall fra Kreftregisteret og andre offentlige registre undersøkt antall skilsmisser for 4590 par som hadde barn diagnostisert med kreft med tilsvarende rate for par med friske barn. 

Det er ikke påvist et høyere antall samlivsbrudd blant foreldre med omsorg for barn med kreft. Alder for diagnose, tidspunkt fra diagnosetidspunkt, eller dødsfall, påvirker også i liten grad skilsmisseratene.

Studien er gjennomført i samarbeid med Jon Håvard Loge ved Radiumhospitalet og Torkild Hovde Lyngstad ved Universitetet i Oslo.