Kraftigst økning av føflekkreft hos menn over 50

Forekomst av føflekkreft i hud har økt kraftig fra 1954 til 2008 hos begge kjønn og er særlig stor blant menn over 50 år. I hele perioden er det dobbelt så mange som får denne alvorlige kreftformen i Sør Norge som i Nord-Norge. Dette viser en ny studie utført av forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret publisert i siste nummer av Melanoma Research
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

En studie av forekomst av føflekkreft i hud fra 1954 til 2008 viser kraftig økning av sykdommen hos begge kjønn. Økningen er særlig stor blant menn over 50 år, og i hele perioden er det dobbelt så mange som får denne alvorlige kreftformen i Sør Norge som i Nord-Norge. Det er stor grunn til å tro at dette skyldes forskjeller i soleksponering, sier forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret som har ledet studien som er publisert i siste nummer av Melanoma Research.

Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av føflekkreft i hud. Fra 1954 til 2008 var det 31 783 menn og kvinner som fikk denne alvorlige kreftformen og forekomsten har økt syv ganger i løpet av de siste 50 årene.

Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret har studert utviklingen av forekomst basert på data som tidsperiode, kjønn, aldersgruppe, sykdomsstadium, hvor på kroppen sykdommen er lokalisert og geografisk region. 

- Økningen i forekomst av føflekkreft har vært spesielt stor i 1970 og 1980 årene. På 90-tallet så vi ingen økning i forekomsten, men fra ca år 2000 fortsetter forekomsten å øke med samme intensitet som tidligere. Det er aldersgruppen over 50 år som i størst grad rammes, sier Trude Robsahm ved Kreftregisteret som har vært ansvarlig for studien, og spesielt menn, tilføyer hun.

De fleste får  føflekkreft på overkroppen. Dette gjelder både kvinner og menn. Endring i mote har medført at vi med tiden eksponerer en større del av kroppsoverflaten for sol, og kvinner og menn eksponerer i større grad de samme områdene. 

Særlig de eldste aldersgruppene har endret sin solingsadferd med solferier både her hjemme og utenlands.  Det er sannsynlig å anta at økende grad av sterk soleksponering forklarer den økende forekomsten.

- Konklusjonen er at det er viktig å utøve godt solvett ved å sole seg med varsomhet, og unngå å bli solbrent. Dette er spesielt viktig for menn over 50, sier Trude Robsahm .       

tor.johnsen@kreftregisteret.no