Kraftig økning i tarmkreft

Andelen personer i Norge som får kreft i tykk- og endetarm er doblet siden 1960-årene, og vi har passert våre nordiske naboland. I europeisk sammenheng ligger Norge høyt plassert både når det gjelder forekomst og dødelighet av krefttypene, viser en studie der Kreftregisterets Freddie Bray er førsteforfatter.

Freddie Bray, KreftregisteretAndelen personer i Norge som får kreft i tykk- og endetarm er doblet siden 1960-årene, og vi har passert våre nordiske naboland. I europeisk sammenheng ligger Norge høyt plassert både når det gjelder forekomst og dødelighet av krefttypene, viser en studie der Kreftregisterets Freddie Bray er førsteforfatter.