Kraftig økning i tarmkreft

Andelen personer i Norge som får kreft i tykk- og endetarm er doblet siden 1960-årene, og vi har passert våre nordiske naboland. I europeisk sammenheng ligger Norge høyt plassert både når det gjelder forekomst og dødelighet av krefttypene, viser en studie der Kreftregisterets Freddie Bray er førsteforfatter.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Freddie Bray, KreftregisteretAndelen personer i Norge som får kreft i tykk- og endetarm er doblet siden 1960-årene, og vi har passert våre nordiske naboland. I europeisk sammenheng ligger Norge høyt plassert både når det gjelder forekomst og dødelighet av krefttypene, viser en studie der Kreftregisterets Freddie Bray er førsteforfatter.