Kraftig økning i prostatakreft

Antallet prostatakrefttilfeller har økt med 15 prosent fra 2006 til 2007, viser Kreftregisterets statistikk. - Hovedårsaken er nok økt diagnostisk aktivitet, ved at flere tar PSA-testen, sier lege og prosjektkoordinator Rune Kvåle i Kreftregisterets spesialregister for prostatakreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Antallet prostatakrefttilfeller har økt med 15 prosent fra 2006 til 2007, viser Kreftregisterets statistikk. - Hovedårsaken er nok økt diagnostisk aktivitet, ved at flere tar PSA-testen, sier  lege og prosjektkoordinator Rune Kvåle i Kreftregisterets spesialregister for prostatakreft.

Tekst: Børge Sildnes

I 2007 fikk 4391 norske menn prostatakreft, mens det ble registrert 3815 slike tilfeller året før. Kreftformen er den desidert hyppigste blant menn i Norge.

Kvåle mener det er mer utstrakt bruk av PSA-prøven som gir utslagene.

Vanskelig å vurdere underliggende variasjoner

PSA står for prostataspesifikt antigen, og blodets verdier av dette enzymet kan si noe om forandringer i prostata. Hvis en pasients blodprøve viser forhøyet PSA-nivå, kan dette indikere at pasienten har prostatakreft - men det kan også skyldes cellforandringer som ikke er kreft.

- Rune KvålePå grunn av de store utslagene i antall tilfeller, er det vanskelig å si om det også kan være små, underliggende variasjoner til stede som skyldes andre faktorer, sier Kvåle.

Minker i Sverige

Den største økningen ses hos menn mellom 60 og 70 år. - Dette er en gruppe vi har et mål om å kunne behandle med kurativ intensjon, sier Kvåle.

Til sammenlikning har det i Sverige blitt registrert en jevn økning i prostatakreft de siste år, men i 2007 var antallet tilfeller på vei nedover.