Konsesjon til Sola-prosjektet

Datatilsynet har gitt Kreftregisteret konsesjon til å behandle helseopplysninger til følgende formål: "kartlegging av kreftforekomst blant naboer og tidligere ansatte ved Shells nedlagte oljeraffineri på Sola".

Datatilsynet har gitt Kreftregisteret konsesjon til å behandle helseopplysninger til følgende formål: "kartlegging av kreftforekomst blant naboer og tidligere ansatte ved Shells nedlagte oljeraffineri på Sola".