Konsesjon til Sola-prosjektet

Datatilsynet har gitt Kreftregisteret konsesjon til å behandle helseopplysninger til følgende formål: "kartlegging av kreftforekomst blant naboer og tidligere ansatte ved Shells nedlagte oljeraffineri på Sola".
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Datatilsynet har gitt Kreftregisteret konsesjon til å behandle helseopplysninger til følgende formål: "kartlegging av kreftforekomst blant naboer og tidligere ansatte ved Shells nedlagte oljeraffineri på Sola".