Knytter lungekreft til luftveisplager

En studie utført ved Kreftregisteret viser en sammenheng mellom å utvikle lungekreft og tidligere ha hatt luftveisplager.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

En studie utført ved Kreftregisteret viser en sammenheng mellom å utvikle lungekreft og tidligere ha hatt luftveisplager.

Tekst: Børge Sildnes

Forsker Anne Frostad, foto: Børge Sildnes- Luftveissymptomer er ofte markører på betennelsesprosesser i lunger og luftveier, og kan være til stede før andre kliniske tegn. Det er imidlertid sparsomt med litteratur som ser på sammenhengen mellom slike symptomer og lungekreft, sier førsteforfatter Anne Frostad.

Studien er publisert i tidsskriftet Lung Cancer.

Tydelig sammenheng

Studien undersøkte koplingen mellom luftveissymptomer rapportert på ett tidspunkt og forekomst av lungekreft de påfølgende 30 årene. Nærmere 20 000 oslobeboere utgjorde datagrunnlaget for studien. 352 av disse - 228 menn og 124 kvinner - fikk lungekreft.

- Vi så en tydelig sammenheng mellom lungekreft og hoste hos begge kjønn, astmaliknende symptomer hos kvinner og pustevansker ved bratt gange hos menn. Denne sammenhengen er til stede også når vi tar hensyn til røykevanene. Jo flere typer symptomer fra lungene, jo større er risikoen for å få lungekreft, sier Frostad.

Røking er hovedårsak

Røking antas å forklare 80 til 85 prosent av alle tilfeller av lungekreft i de nordiske landene. Mange studier har imidlertid antydet en sammenheng mellom denne kreftformen og ikke-ondartede lungesykdommer, som for eksempel kronisk bronkitt, emfysem og lungebetennelse - også hos ikke-røkere. Og justert for røkevaner, ses det en økt risiko for lungekreft hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

I 2006 fikk 2504 nordmenn kreft i lunge eller luftveier, i følge Kreftregisterets statistikk. Det utgjør én tidel av det totale antallet krefttilfeller dette året.