Ingen økt kreftforekomst i Hasvik kommune

Helse og omsorgsdepartentet ba i 2008 i forbindelse med utredning av eventuell helsefare rundt den grunnstøtte krysseren Murmansk, Kreftregisteret om å undersøke hvorvidt det kunne påvises flere krefttilfeller i Sørvær i Hasvik kommune etter 1994 enn lignende kommuner i Nord-Norge. Kreftregisteret konkluderer at det ikke er noe grunnlag for å anta at det er unormalt mange krefttilfeller i kommunen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Kreftregisteret avslutter kartleggingen av krefttilfeller rundt den grunnstøtte krysseren Murmansk  

I forbindelse med utredning av eventuell helsefare rundt den grunnstøtte krysseren Murmansk, ba Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 Kreftregisteret om å foreta en undersøkelse hvorvidt det kunne påvises flere krefttilfeller i Sørvær i Hasvik kommune etter 1994 enn lignende kommuner i Nord-Norge.  Kreftregisteret konkluderer i sitt endelige svar til departementet at det ikke er noe grunnlag for å anta at det er unormalt mange krefttilfeller i Hasvik kommune.

Tekst: Tor Johnsen
 
Prosjektet skulle, etter innhenting av formelle tillatelser, kartlegge kreftforekomsten i Hasvik kommune og i Sørvær på basis av tilrettelagte befolkningsdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Målet var å beskrive og sammenligne forekomsten av kreft i Hasvik og Sørvær med tilsvarende tall for lignende kommuner i Nord-Norge.

Kreftregisteret fant ikke noe grunnlag for økt kreftforekomst i Hasvik kommune, men tar forbehold om at vi aldri fikk sett på problemstillingen på et slikt detaljnivå som vi ønsket.