Kartlegger utbredelsen av HPV-virus blant norske kvinner

Kreftregisteret skal kartlegge hvilke typer humant papillomavirus (HPV) som er mest utbredt blant norske kvinner. Kunnskap om dette er viktig for å forhindre livmorhalskreft og for valg av HPV-vaksine i Norge.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne saken er mer enn 2 år gammel

 

Kreftregisteret skal kartlegge hvilke typer humant papillomavirus (HPV) som er mest utbredt blant norske kvinner. Kunnskap om dette er viktig for å forhindre livmorhalskreft og for valg av HPV-vaksine i Norge.

Det finnes over 100 typer humant papillomavirus og 15 av dem er kreftfremkallende. Det antas at type 16 er vanligst i Norge blant pasienter med livmorhalskreft. Det er ikke gjennomført systematiserte studier blant norske kvinner. Tidligere studier har vist at ulike typer HPV forekommer i forskjellig hyppighet i ulike deler av verden. Kunnskap om hvilke kreftfremkallende typer som er vanlig i Norge er viktig for å forhindre livmorhalskreft og for valg av HPV-vaksine i Norge.

Opp mot 80 % av befolkningen blir i løpet av livet smittet med HPV. Som regel forsvinner infeksjonen av seg selv uten at man merker at man har hatt en infeksjon. Noen ganger fører en langvarig infeksjon med HPV til livmorhalskreft. Vi vet ikke hvorfor noen kvinner utvikler sykdom av en HPV-infeksjon, men det har med kroppens immunforsvar å gjøre.