Kan innkalling til å ta celleprøve øke oppmøte i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft?

Helsedirektoratet bedt Kreftregisteret om å iverksette ulike tiltak som kan øke oppmøtet i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Kreftregisteret vil gjennomføre et prøveprosjekt der kvinnen mottar en timeavtale for å ta celleprøve i Fredrikstad, Oslo og Drammen fra høsten 2014.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne saken er mer enn 2 år gammel

 

Kun 2 av 3 kvinner møter regelmessig for å ta celleprøve fra livmorhalsen, og oppmøte synker særlig hos yngre kvinner. Nå er Kreftregisteret blitt bedt om å iverksette ulike tiltak  som kan øke oppmøtet. Prøveprosjektene vil foregå i Fredrikstad, Oslo og Drammen fra høsten 2014.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet) anbefaler kvinner mellom 25-69 år å ta en celleprøve fra livmorhalsen hvert 3 år. Omlag 2 av 3 følger denne anbefalingen.

Inntil nå har livmorhalsprogrammet basert seg på at det er kvinnen selv som bestiller time hos sin fastlege, og de som møter regelmessig vil  ikke motta noen påminnelse. Påminnelsesbrev etter uteblitt kontroll etter 3 og 4 år øker oppmøtet til 75 %, men det er stadig 1 av 4 som ikke møter til regelmessig kontroll.

- Vi ser imidlertid med økende uro på denne utviklingen, og særlig at det er stadig færre kvinner under 40 år som ikke møter til prøvetakning, sier prosjektleder Trude Andreassen i Kreftregisteret.

Helsedirektoratet deler denne bekymringen og har derfor bedt Kreftregisteret vurdere tiltak for å øke oppmøtet. Ett konkret forslag er å etablere en ordning  der kvinnen mottar en  timeavtale hos egen fastlege. 

Skal celleprøve også kunne tas av jordmødre?

Høsten 2014 starter Kreftregisteret et prøveprosjekt der noen kvinner i Fredrikstad, Oslo og Drammen vil få innkalling til celleprøve enten hos en allmennlege eller hos en jordmor. Prosjektet finansieres av Kreftforeningen og Kreftregisteret.

Prøvetakingen skal gjennomføres ved et jordmorsenter i Oslo, en helsestasjon i Drammen og et legesenter i Fredrikstad. På helsestasjonen og jordmorsenteret er det jordmødre som vil ta celleprøvene, mens på legesenteret vil en allmennlege ta celleprøvene.  Helsestasjonen vil være et tilbud uten egenandel, mens de to andre virksomhetene vil kreve en egenandel av kvinnen for konsultasjonen.

Prosjektet vil evalueres i januar 2016. 

tor.johnsen@kreftregisteret.no