Janus serumbank 40 år

Det er i år 40 år siden de første prøvene ble samlet inn til Janus serumbank. Janus er en forskningsbiobank spesielt rettet mot kreft og banken har siden 2004 vært integrert i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det er i år 40 år siden de første prøvene ble samlet inn til Janus serumbank. Banken ble oppkalt etter den romerske guden Janus med to ansikter, ett som ser inn i fremtiden og ett som ser seg tilbake i tid.  Dette for å symbolisere muligheten for å kunne bruke det biologiske materialet både til prospektive og retrospektive studier. Janus serumbank er en forskningsbiobank spesielt rettet mot kreft og banken har siden 2004 vært integrert i Kreftregisteret.

Janus serumbank er populasjonsbasert og består av prediagnostiske serumprøver fra om lag 317 000 norske givere samlet inn i perioden 1972-2004. Av disse har mer enn 52 000 utviklet kreft (per utgangen av 2009). Med den aldrende Janus cohorten forventer vi at antallet nye tilfeller av kreft blant giverne vil fortsette å stige i neste tiårs- periode.

- Etableringen av Janusbanken i 1972, var et svært fremsynt initiativ. Frivillig innsats fra mange ildsjeler, stor positivitet blant giverne og  finansiering fra Kreftforeningen gjennom mange år,  gjør at vi i dag sitter med et solid forskningsmateriale med store muligheter til å bidra i kreftforskning, sier forsker og leder av Janus serumbank, Hilde Langseth 

Forskningsaktiviteten er i dag høy og Janus serumbank samarbeider med forskningsmiljøer over hele verden. Janusmaterialet har bidratt i en rekke studier av årsaker til kreft, tidlig markører for kreft og prognostiske markører for kreft, hvor resultatene er publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter. Blant annet ble materialet brukt i noen av de første studiene som viste sammenhengen mellom HPV og livmorhalskreft, Helicobacter pylori og kreft i magesekken, økte nivåer av PSA og prostatakreft, og økte nivåer av CA 125 og kreft i eggstokker.