Janus-banken: <br>Unik forskningsbiobank

Janus serumbank går nå fra en fase med både forskning og innsamling av prøvemateriale, og inn i en ren forskningsfase.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Janus serumbank går nå fra en fase med både forskning og innsamling av prøvemateriale, og inn i en ren forskningsfase.

Serumbanken er en forskningsbiobank som er bygget opp med blodprøver fra 318.628 nordmenn.

Innsamling av prøvemateriale, og behandling  av opplysninger i Janusbanken er forbeholdt kreftforskning. I banken finnes det blodprøver fra et stort antall friske personer, som har samtykket til at blodprøvene kan brukes til fremtidig kreftforskning.

En del av disse personene har senere fått kreft, og har da avgitt en ny blodprøve. Dette gir forskere en fantastisk mulighet til å forske på sammenhenger og indikasjoner på årsaker til kreft.

Les mer om Janus-banken og aktuelle forskningsprosjekter her

- Vi vil gjerne få takke alle de 318.628 menneskene som har bidratt til denne unike serumsbanken, sier Hilde Langseth, leder for Janus serumbank.

Blant aktuelle forskningsprosjekter finner vi studier om tidlige markører for lungekreft, og sammenheng mellom HPV-viruset og kreft i livmorhalsen, hode-hals og hud. Så langt har Janusregisteret bidratt med vesentlig materiale i rundt 100 publiserte studier.

Setter punktum for innsamling

I registeret ble det samlet inn prøver fra friske personer fram til 2004. Nå har banken også avsluttet innsamling av prøver og behandling av opplysninger om personer som senere har fått en kreftsykdom. Dette fordi det har vist seg vanskelig å få på plass nye rutiner for innhenting av samtykke i henhold til oppdaterte vilkår satt i konsesjonen fra Datatilsynet.

- Vi mener at vi nå sitter med et svært omfattende og anvendelig materiale, som legger grunnlag for viktig kreftforskning i mange år framover, sier Langseth.

Hun legger til at det kan tenkes at innsamling av nye prøver fra tidligere givere som har utviklet kreft kan tas opp igjen dersom relevante problemstillinger innen kreftforskningen dukker opp. Dersom dette skulle bli aktuelt, vil de personene dette gjelder bli forespurt, og få informasjon om bruken og formålet.