Innfører 18-årsgrense på solarium

Helse- og omsorgsdepartementet melder i dag om at det innføres 18-års aldersgrense for bruk av solarium. Kreftregisteret har hele tiden støttet en innføring av aldersgrense siden forskning viser signifikant økt forekomst av føflekkreft hos de som starter med solariebruk i ung alder.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet melder i dag om at det innføres 18-års aldersgrense for bruk av solarium. Kreftregisteret har hele tiden støttet en innføring av aldersgrense siden forskning viser signifikant økt forekomst av føflekkreft hos de som starter med solariebruk i ung alder.

 

- Når regjeringen i dag har vedtatt 18-års aldersgrense for bruk av solarier er det for å gi et klart signal om helseskadene og viktigheten av å unngå overdreven bruk, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Studier viser at risikoen for føflekkreft øker med 75 prosent når solariebruken starter før fylte 30 år. Nå bruken av solarier blant unge går opp, er vi nødt til å reagere. Målet er at vi på sikt skal få til en holdnings- og atferdsendring i befolkningen, sier helse- og omsorgsministeren.

Det er bakgrunnen for at regjeringen i dag har vedtatt 18-års aldersgrense for bruk av solarier fra 1. juli 2012. Solariebruk innebærer økt risiko for kreft, og særlig når bruken starter i ung alder. Det er samtidig vedtatt at alle solarier skal ha kompetent betjening fra 1.januar 2014.

Norge er et av de land i verden som har flest tilfeller av føflekkreft. Internasjonal forskning viser at solariebruk innebærer økt risiko for føflekkreft, særlig når bruken starter i tidlig ungdom og ved langvarig og hyppig bruk.