Informasjon til allmennleger og gynekologer om endring i Helseregisterloven

I november mottok alle fastleger og gynekologer et informasjonsskriv fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft om endringer i Helseregisterloven og om hvordan den enkelte skal informeres om sine rettigheter.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel

I november mottok alle fastleger og gynekologer et informasjonsskriv fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Masseundersøkelsen) om endringer i helseregisterloven og om hvordan den enkelte kvinne skal informeres om sine rettigheter.

21.6.2013 vedtok Stortinget en endring i helseregisterloven som erstatter kravet til samtykke med en rett til å reservere seg mot lagring av personopplysninger for deltakere i Kreftregisterets screeningprogrammer.  Endringen trer i kraft 1.1.2014. For å oppfylle kravet om at reservasjonsretten skal være reell, må deltakerne bli informert om sine rettigheter.

Informasjon om retten til å reservere seg gis i påminnelsesbrevene, informasjonsbrevet som sendes kvinner det året de fyller 25 og på vår nettside. Likevel når imidlertid ikke informasjonen alle deltakere i Masseundersøkelsen. Det er derfor etablert tilleggsrutiner for å oppfylle kravet om informasjonsplikt som er i tråd med de uttalelser Helse- og omsorgsdepartementet og legeforeningen har kommet med om forutsetninger for en reell reservasjonsrett for deltakerne.

Informasjon om retten til å reservere seg vil nå gis til alle kvinner som møter til celleprøve. Denne informasjonen finnes også lett tilgjengelig på kreftregisteret.no/livmorhals.

I tillegg til Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft gjelder lovendringen også for Mammografiprogrammet.