Informasjon om forprosjekt - Screeningprogram mot tarmkreft

I perioden 2012 – 2015 vil 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år fra Østfold, Akershus og Buskerud bli invitert til å være med i et forprosjekt på masseundersøkelse (screening) for tarmkreft. Her finner du informasjon om forprosjektet.

I perioden 2012 – 2015 vil 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år fra Østfold, Akershus og Buskerud bli invitert til å være med i et forprosjekt på masseundersøkelse (screening) for tarmkreft.

Forprosjektet har pågått på Sykehuset Østfold HF, Moss og Vestre Viken HF, Bærum Sykehus siden våren 2012. Kreftregisteret har sekretariatsfunksjonen for prosjektet.

1 av 2 inviterte møter til undersøkelse

Det finnes flere aktuelle screeningsmetoder for tykk- og endetarmskreft og flere land har innført tilbud om screening til en utvalgt gruppe. Screeningprosjektet som nå pågår består av henholdsvis undersøkelse på blod i avføring og alternativt undersøkelse (sigmoidoskopi) av tykktarmen. Deltakerne blir trukket ut til en av to metoder.

I overkant av halvparten av de som hittil er invitert, har takket ja til å delta i prosjektet. 

- Selv om vi skulle ønske at flere deltok, er frammøteprosenten som vi forventet, sier prosjektleder Thomas de Lange i Kreftregisteret. Vi ønsker imidlertid at de som inviteres, benytter seg av dette tilbudet. Tykk- og endetarmskreft er en alvorlig sykdom, og mulighetene for å bli helt frisk avhenger av at sykdommen oppdages og behandles så tidlig som mulig, understreker han.

Det oppdages om lag 3800 nye tilfeller årlig av tykk- og endetarmskreft i Norge hvert år og om lag 1 500 nordmenn dør av disse kreftformene. 

Ta kontakt hvis du ikke har benyttet seg av invitasjonen

Det er kun de som har fått invitasjon fra forprosjektet som kan delta. Thomas de Lange understreker at også de som har fått invitasjon, men som ikke har valgt å svare, fremdeles kan delta.

- Har du mottatt brev fra screeningprogrammet tidligere og ikke har sagt ja til tarmkreftscreening, er det fremdeles mulighet til å benytte seg av tilbudet, understreker Thomas de Lange. Det er bare å ta kontakt med screeningsentrene ved Moss og Bærum sykehus for å kunne delta i forprosjektet.  

  

tor.johnsen@kreftregisteret.no