Hver tiende kreftdiagnose som stilles i Norge, er lungekreft

I 2011 fikk i overkant av 2 800 nordmenn lungekreft. Det er om lag 10 % av samtlige krefttilfeller i Norge. Antall tilfeller av lungekreft har aldri vært så høyt som det er i dag, til tross for alt vi vet om forebygging. Det viktigste har vært gjentatt til det kjedsommelige: Færre må begynne, og flere må slutte å røyke, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I 2011 fikk i overkant av 2 800 nordmenn lungekreft. Det er om lag 10 % av samtlige krefttilfeller i Norge. Antall tilfeller av lungekreft har aldri vært så høyt som det er i dag, til tross for alt vi vet om forebygging. Det viktigste har vært gjentatt til det kjedsommelige: Færre må begynne, og flere må slutte å røyke, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.

Lungekreft er, etter prostatakreft og brystkreft, den kreftformen som rammer flest nordmenn. Ett av ti krefttilfeller i Norge er lungekreft, og denne sykdommen har langt dårligere prognose enn mange av de andre kreftformene. 5-års relativ overlevelse var for perioden 2007–2011 kun 16,8 % for kvinner og 12,1 % for menn og 2178 nordmenn døde av sykdommen i 2011. Dette gjør lungekreft til den kreftform som tar flest liv i Norge. 

- I mer enn 50 år har visst nok til å forebygge de aller fleste krefttilfellene, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret. Andre land som Finland og Storbritannia, har tatt konsekvensen av denne kunnskapen og oppnådd en dramatisk reduksjon i forekomsten av lungekreft blant menn. I en parentes kan vi nevne at dette har skjedd uten bruk av snus.

Grimsrud regner med at rundt 80% av alle lungekrefttilfeller ville vært unngått i fravær av tobakk. Andre årsaker er radon i inneluft, yrkeseksponeringer, generell luftforurensning – inkludert dieseleksos og andre partikler, og passiv røyking.

- Vi vet at røyking kombinert med en eller flere av risikofaktorene kan gi en sterk økning i risikoen for å bli syk. For de aller fleste er det viktigst å unngå røyken, sier Tom K. Grimsrud  

Ingen av de andre faktorene bidrar med så mange tilfeller som aktiv røyking, men noen av dem kan være vanskeligere å sikre seg mot.

Ny studie viser at luftforurensning øker risiko for lungekreft 

I august ble det publisert resultater fra en internasjonal studie der forurensingsnivåer og lungekreftrisiko er sammenlignet for borgere i ni europeiske land, deriblant Norge. Forskere fra Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet deltok i studien og Kreftregisteret leverte lungekreftdata fra Oslo.  

I denne europeiske studien fant forskerne en tydelig sammenheng mellom risiko for lungekreft og økende grad av luftforurensning i form av partikler.

- Noe av det nye var at forskerne fant holdepunkter for økt risiko også ved forurensningsnivåer som lå under de kravene EU har satt for god luftkvalitet. Selv om risikoen ved tobakksrøyking er mye sterkere, kan luftforurensning være en samfunnsmessig viktig faktor fordi det er mange som er utsatt, og fordi det er vanskelig for folk flest å beskytte seg mot den, sier Tom K. Grimsrud. 

Forekomst av lungekreft hos menn i Norge og Finland 1970-2010

 

 (Kilde: NORDCAN)

tor.johnsen@kreftregisteret.no