Høyt nivå av vitamin D beskytter mot leverkreft

En studie publisert i tidsskriftet Hepatology viser at vesteuropeere med mye D vitamin i blodet har lavere risiko for å få den vanligste formen for leverkreft enn de med lavt vitaminnivå. Vi må imidlertid vite mer før vi anbefaler vitamintilskudd i forebygging av kreft, sier overlege Elisabete Weiderpass i Kreftregisteret som har deltatt i studien.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

En studie publisert i tidsskriftet Hepatology viser at vesteuropeere med mye D vitamin i blodet har lavere risiko for å få den vanligste formen for leverkreft enn de med lavt vitaminnivå. Vi må imidlertid vite mer før vi anbefaler vitamintilskudd i forebygging av kreft, sier overlege Elisabete Weiderpass i Kreftregisteret som har deltatt i studien.
 
Studien er basert på data fra European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), der 520 000 vest europeere gir detaljerte data om livsstil. Denne studien inkluderer 138 EPIC deltakere som utviklet hepatocellular carcinom, den vanligste formen for leverkreft, mellom 1992 og 2010. Forskerne sammenlignet vitamin D nivå i blod hos de med leverkreft med tilsvarende friske deltakere i EPIC.

- Vi fant at et høyt vitamin D-innhold i blodet halverte risikoen for å få leverkreft. Dette resultatet var uavhengig av andre kjente risikofaktorer for sykdommen, sier Elisabete Weiderpass i Kreftregisteret

Anbefaler ikke vitamintilskudd i forebygging

Resultater fra flere studier tyder på at lavt vitamin D innhold er en risikofaktor, ikke bare for leverkreft, men for flere andre kreftformer.  Weiderpass mener likevel det er for tidlig å anbefale økte tilskudd a vitamin-D i forebygging av kreft.

- Vi må vite mer om sammenhengen mellom vitamin D nivå, risikofaktorer og sykdom for å kunne gi konkrete råd til befolkningen. Først etter en slik kartlegging kan vi foreslå en mer helhetlig forebyggingsstrategi, sier hun.     

Livsstil øker risiko for sykdom

I 2012 var det 134 menn og 81 kvinner fikk leverkreft og 228 som døde av denne kreftformen i Norge. Sykdommen oppdages som oftest sent i forløpet bare ca 14% av de som blir diagnostisert med denne sykdommen er i live etter 5 år På verdensbasis er leverkreft en langt vanligere sykdom enn i Norge og står for 1 av 6 diagnostiserte krefttilfeller og 1 av 3 kreft dødsfall. 
 .
Mens høyt vitamin D gir lav risiko, øker flere kjente livsstilsfaktorer risikoen for å få leverkreft. Både overvekt og tobakks- og alkoholbruk øker sjansen for å sykdommen. Andre risikofaktorer for sykdommen er smitte med hepatitt B og C, eksponering for mykotoksiner, og diabetes type 2.     

tor.johnsen@kreftregisteret.no