Høyere kreftrisiko blant kvinner i papirindustrien

Kvinner i norsk papir- og celluloseindustri har økt risiko for å utvikle eggstokkreft, viser doktorgradsavhandlingen til stipendiat Hilde Langseth ved Kreftregisteret. - Studien indikerer en sammenheng mellom asbesteksponering og denne krefttypen, sier hun.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kvinner i norsk papir- og celluloseindustri har økt risiko for å utvikle eggstokkreft, viser doktorgradsavhandlingen til stipendiat Hilde Langseth ved Kreftregisteret. - Studien indikerer en sammenheng mellom asbesteksponering og denne krefttypen, sier hun. 

Tekst: Børge Sildnes

Hilde Langseth, KreftregisteretLangseths studie inkluderer mer enn 4000 kvinner som har vært ansatt i norsk papir- og celluloseindustri i perioden 1920-1993.

Det er ikke bare risikoen for eggstokkreft som er økt:

- Vi ser også noe høyere risiko for å dø av hjerte-karsykdom hos disse kvinnene, sammenlignet med den øvrige kvinnelige befolkningen, sier forskeren.

Utsatt for støv

Den klassiske kvinnearbeidsplassen har vært papiravdelingene hvor de ansatte sorterte og pakket papir. Her var eksponering for støv vanlig. Det er spesielt hos disse kvinnene vi ser en forhøyet sykdomsrisiko, sier Langseth.

Tidligere studier har indikert at støveksponering gir økt betennelsesrisiko, som igjen øker risikoen for hjerte-/karsykdom. Årsakene til eggstokkreft er lite kjent.

Undersøker asbest

- Vi kan ikke konkludere med at den økte kreftrisikoen skyldes asbesteksponering, men asbest har tidligere vært mye brukt som isolasjonsmateriale i papir- og celluloseindustrien. Vi har også identifisert asbestfibre i eggstokkvev hos pasienter, noe som kan styrke mistanken om en årsakssammenheng. Det er imidlertid et fåtall kvinner i industrien som er blitt direkte eksponert for asbest, sier Langseth.

I 2005 fikk 420 norske kvinner eggstokkreft, ifølge Kreftregisterets rapport Cancer in Norway 2005.