Høy vitenskapelig produksjon i 2008

I 2008 bidro Kreftregisterets ansatte og tilknyttede forskere til 78 vitenskapelige artikler.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I 2008 bidro Kreftregisterets ansatte og tilknyttede forskere til 78 vitenskapelige artikler. Mange av artiklene er publisert i prestisjetunge tidsskrift.

På våre nettsider finner du nå en liste over alle vitenskapelige artikler som Kreftregisterets medarbeidere var enten førsteforfattere eller medforfattere på i løpet av 2008. Oversikten er søkbar og inneholder lenker til sammendrag av artiklene i PubMed.

Instituttets vitenskapelig ansatte drev også annen ekstern formidlingsvirksomhet, i form av foredrag, intervjuer og andre eksterne presentasjoner. En oversikt over denne aktiviteten vil finnes i Kreftregisterets årsrapport for 2008.