Høy arvelig risiko for kronisk lymfatisk leukemi

Nære slektninger av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi har seks ganger større risiko for å utvikle denne sykdommen og annen ondartet blodkreft enn hos dem som ikke hadde nære slektninger med sykdommen. Dette er konklusjonen i en ny studie der overlege Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret er sisteforfatter.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Nære slektninger av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi har seks ganger større risiko for å utvikle denne sykdommen og annen ondartet blodkreft  enn hos dem som ikke har nære slektninger med sykdommen. Dette er konklusjonen i en studie publisert i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening. Overlege Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret er sisteforfatter av studien.

Den eneste kjente risikofaktoren for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er andre tilfeller av sykdommen hos nære slektninger. En ny studie utført av forskere ved Oslo Universitetssykehus har studert hyppighet av forekomst av kronisk lymfatisk leukemi, annen blodkreft og lymfekreft i familier.

Studien er basert på informasjon om forekomst av ondartede kreftsykdommer fra pasienter med kronisk lymfatisk leukemi som er registrert i Kreftregisteret fra 1.10. 2007 til 31.12. 2009. 

-Vi påviste blodkreft blant nære slektninger hos 42 av 236 inkluderte pasienter, og det utgjorde 18 % av tilfellene, sier overlege Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret som er sisteforfatter av studien. Nære slektninger har seks ganger større risiko for å utvikle kronisk lymfatisk leukemi  enn hos dem som ikke har nære slektninger med sykdommer, og hvis sykdom arves i farslinje fant vi en høyere forekomst hos yngre menn i søskenflokken, og lavere hos eldre, tilføyer han.

Kronisk lymfatisk leukemi og lymfom var de hyppigste diagnosene og i gjennomsnittlig ble 16 familiemedlemmer identifisert i hver familie.

tor.johnsen@kreftregisteret.no