Hjemmelsgrunnlaget for NORCCAP

Kreftregisteret har fått medhold fra Datatilsynet i sin forståelse av gjeldende rett når det gjelder hjemmelsgrunnlaget for Kreftregisterets forebyggende undersøkelser mot tarmkreft (NORCCAP).
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret har fått medhold fra Datatilsynet i sin forståelse av gjeldende rett når det gjelder hjemmelsgrunnlaget for Kreftregisterets forebyggende undersøkelser mot tarmkreft (NORCCAP).

Datatilsynet mener at NORCCAP er et helseregister som er hjemlet i helseregisterlovens § 5.  Tilsynet mener de gjorde en uriktig vurdering da de avviste søknad fra Kreftregisteret om fornyelse av konsesjon i 2003. Datatilsynets begrunnelse den gang var at konsesjonen var omfattet av Kreftregisterforskriften.