Hjelt Excellence Junior Award 2013 tildelt dr. Stefan Lönnberg, Kreftregisteret

Lederen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, Dr. Stefan Lönnberg ble tildelt Hjelt Excellence Junior Award for 2013 for sin doktorgradsavhandling «Case-control studies for the evaluation of performance and age-specific outcome of organised cervical screening».
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Lederen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, Dr. Stefan Lönnberg ble tildelt Hjelt Excellence Junior Award for 2013 for sin doktorgradsavhandling «Case-control studies for the evaluation of performance and age-specific outcome of organised cervical screening».
 
Prisen ble delt ut ved Universitetet i Helsingfors 27.11.2013.

Juryen vektla at avhandlingen hadde høy vitenskapelig kvalitet og gav et viktig bidrag til grunnlaget for videreutviklingen av screeningprogrammet mot livmorhalskreft i Finland og også internasjonalt.

Stefan Lönnberg ble tilsatt som leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i mai 2012. Han er filosofie kandidat med eksamen i biokjemi fra universitetet i Åbo, og medicine licentiat fra Universitetet i Helsingfors. Han disputerte for sin medisinske doktorgrad i Helsingfors, 9.11 2012.