Historiske prøver fra Janus serumbank antyder endring av testosteronnivå hos menn siste 30 år

En ny studie av stabilitet av testosteron i historiske prøver fra Janus serumbank viser høyere nivå av det mannlige kjønnshormonet i eldre prøver enn i nyere. Dette tyder på at nivået av testosteron i serum fra mannlige blodgivere er lavere i dag enn det var for tretti år siden, sier forsker Randi Gislefoss i Kreftregisteret, som har ledet studien.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Studien ble gjort for å undersøke stabilitet av testosteron i historiske prøver fra Janus serumbank. Resultatene viste høyere nivå av det mannlige kjønnshormonet i eldre prøver enn i nyere. Dette tyder på at nivået av testosteron i serum fra mannlige blodgivere er lavere i dag enn det var for tretti år siden, sier forsker Randi Gislefoss i Kreftregisteret, som har ledet studien. Resultatet av studien er nylig publisert i Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation. 

Forskere fra Kreftregisteret og Oslo Universitetssykehus har undersøkt nivået av kjønnshormonet testosteron i serumprøver fra mannlige blodgivere med prøver i Janus serumbank. Målet for studien var å undersøke om nivået av dette hormonet holder seg stabilt over tid i nedfrosne serumprøver. Forskerne fant imidlertid at testosteron nivået i de eldste prøvene var høyere i serumprøver tatt på 1970-tallet sammenliknet med serumprøver tatt etter år 2000.

– Dette var overraskende for oss, sier forsker Randi Gislefoss i Kreftregisteret, som er førsteforfatter. Hun har i mange år forsket på kvaliteten på prøvene i Janus serumbank. Vi hadde forventet det motsatte – at nivået av testosteron hadde vært noe lavere i de eldste prøvene på grunn av en eventuell nedbryting av hormonet. Vi vet at nivået til noen serumkomponenter reduseres under langtidslagring ved minus 25 grader.  Vi antar på bakgrunn av dette at testosteron ikke brytes ned i nevneverdig grad i serumprøver under langtidslagring ved minus 25 grader, fortsetter Gislefoss.

Gruppen analyserte et tilfeldig utvalg av 130 serumprøver fra mannlige blodgivere i aldersgruppen 40–49 år fra Janus serumbank. Prøvene hadde vært lagret i henholdsvis 1 måned, og 4, 7, og 29 år. Det ble parallelt brukt to ulike analysemetoder for å sammenligne målingene.

– Det at de eldste målingene hadde høyest testosteroninnhold kan tyde på at testosteroninnholdet i dag er lavere for mannlige middelaldrende blodgivere i Janus serumbank enn det var for tre tiår siden. Om dette representerer en trend i samme aldersgruppen i resten av den norske mannlige befolkningen, kan vi ikke si, men tegn på en nedgang i testosteronnivåer blant jevnaldrende menn over tid har også vært funnet i andre land, sier Randi Gislefoss.

 tor.johnsen@kreftregisteret.no