Historisk høye lungekrefttall tross røykekutt

Antall tilfeller av lungekreft passerte et nytt historisk toppunkt i 2012. Da fikk 2902 menn og kvinner lungekreft i Norge. Det er det høyeste antall tilfeller siden registreringen av kreft startet i 1952.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Øker fortsatt blant eldre, men færre yngre blir syke

Antall tilfeller av lungekreft passerte et nytt historisk toppunkt i 2012. Da fikk 2902 menn  og kvinner lungekreft i Norge. Det er det høyeste antall tilfeller siden registreringen av kreft startet i 1952. Lungekreft sto også for ett av fem dødsfall av kreft. I første rekke er det godt voksne røykere, det vil si de som har røykt lenge, som drar opp statistikken, mens det er en forsiktige nedgang blant de yngre, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret. 

Det er lite som tyder på at antall lungekrefttilfeller vil avta med det første. 2 900 nordmenn fikk lungekreft i 2012, og 2 185 døde av sykdommen. Lungekreft sto for nesten 10% av alle krefttilfeller og  20% av dødsfall av kreft i Norge i 2012.

- Dette er historisk høye tall. Vi har aldri sett så mange tilfeller av lungekreft siden registreringen startet for 60 år siden. Hver uke møter helsevesenet 55 nye pasienter med lungekreft. Heldigvis ser situasjonen litt mer positiv ut for de yngre aldersgruppene, sier overlege Tom K. Grimsrud.

De siste tiårene har forekomsten gått langsomt ned blant menn under 60 år, og den har stabilisert seg for kvinner i samme aldersgruppe. Men fortsatt ser vi altså økning blant kvinner over 60 og menn over 70.

- Nedgangen i lungekreft blant yngre menn er sparsom, men veldig gledelig. Vi vet nok til å si at dette skyldes endringer i røykevanene. Når kvinner og menn fortsetter med røyking i godt voksen alder, ser vi resultatet på lungekrefttallene. Det er rett og slett for mange røykere i eldrebølgen, sier Grimsrud, og anbefaler økt satsing på røykeslutt i alderen 45+.   

tor.johnsen@kreftregisteret.no