Helsedirektoratet ber Kreftregisteret kontakte kvinner som har testet negativt med en HPV-test som ikke lenger tilfredsstiller definerte krav

HPV-testen som ble benyttet til å undersøke prøver fra disse kvinnene er ikke lenger anbefalt av Helsedirektoratet. Fra 1.1.2012 er det kun HPV-tester som tilfredsstiller definerte krav til sensitivitet og spesifisitet som kan brukes. Kravene er blitt strengere for å øke sikkerheten for at behandlingskrevende celleforandringer oppdages i tide. Kvinner oppfordres til å kontakte sin lege og få tatt en ny celleprøve og HPV-test.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

HPV-testen som ble benyttet til å undersøke prøver fra disse kvinnene er ikke lenger anbefalt av Helsedirektoratet. Fra 1.1.2012 er det kun HPV-tester som tilfredsstiller definerte krav til sensitivitet og spesifisitet som kan brukes. Kravene er blitt strengere for å øke sikkerheten for at behandlingskrevende celleforandringer oppdages i tide. Kvinner oppfordres til å kontakte sin lege og få tatt en ny celleprøve og HPV-test. 

Fra 1.1.2012 ble det innført nytt regulatorisk system for HPV-testing i sekundærscreening i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Det er nå kun HPV-tester som tilfredsstiller definerte krav til sensitivitet og spesifisitet som kan brukes. Kravene har blitt strengere for å øke sikkerheten for at behandlingskrevende celleforandringer oppdages i tide. Se Link til flytdiagram

Som en følge av dette, har Helsedirektoratet bedt Kreftregisteret å sende brev til kvinner som har testet negativt med den HPV-test som ikke lenger tilfredsstiller de nye kravene og samtidig hadde ASC-US eller LSIL på cytologiprøven. Kvinner med denne prøvesvarkombinasjonen skulle ifølge anbefaling fra leverandør ta en ny celleprøve etter et år. Kvinnene som er kontaktet har ikke tatt denne kontrollprøven. Se Figur 1 side 7 i ”Sekundærscreening mot HPV-tester i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft” (Link til rapport finnes i høyre spalte)

20.4.2012 sendte Kreftregisteret brev til disse kvinnene med en oppfordring om å kontakte sin lege og ta HPV-test og celleprøve på nytt.

Siden denne HPV-testen ikke inngår i den nasjonale retningslinjen for HPV-test i sekundærscreening vil den i vanlig fall bli avvist av laboratoriet. For å hindre dette, er det laget et eget informasjonsark fra Helsedirektoratets med deres logo, som skal følge remissen til laboratoriet.  Dette informasjonsarket ligger sammen med brevet som er sendt kvinnene.

Legen skal sende dette informasjonsarket sammen med remissen til laboratoriet, slik at laboratoriene får den refusjonen de har krav på i henhold til regelverket. Dersom arket mangler, kan Kreftregisteret kontaktes.