Helgenomisk profilering av miRNA i prediagnostiske prøver fra Janus serumbank - for tidlig diagnose, forbedret terapi og oppfølging av behandling

Prosjektleder biolog Hilde Langseth og molekylærbiolog og bioinformatiker Trine Rounge i Kreftregisteret vil presentere et nytt prosjekt som undersøker miRNA som tidlig markør for kreft, på BIOBANK Conference 2014 som arrangereres av Norges Forskningsråd.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Kreftregisteret presenterer status og resultater fra nytt prosjekt på BIOBANK Conference 2014  27.5.2014

Prosjektleder biolog Hilde Langseth og molekylærbiolog og bioinformatiker Trine Rounge i Kreftregisteret vil presentere et nytt prosjekt som undersøker  miRNA som tidlig markør for kreft, på BIOBANK Conference 2014 som arrangereres av Norges Forskningsråd. Prosjektet pågår fram til midten av 2015 og gjennomføres i samarbeid med Norsk Sekvensseringssenter OUS/UiO, Institutt for informatikk UiO og en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer innen miRNA og kreft. Norges Forskningsråd har bevilget 5 millioner til prosjektet. 

I overkant av 30 000 nordmenn får kreft hvert år, og kreft er den nest hyppigste dødsårsaken her i landet. Kreftregisteret har satt igang et nytt prosjekt som skal undersøke miRNA fra Janus serumbank som tidlig markør for tykk- og endetarmskreft, og lungekreft. Disse to kreftformene utgjør et stort helseproblem i Norge, og tidlig diagnostikk og bedret behandling vil ha stor betydning for å bedre overlevelsen.

Tykk- og endetarmskreft er en av de vanligste kreftformer blant menn og kvinner. Norge har høyest forekomst i Norden, uten at vi vet årsaken til dette.  Forekomst av lungekreft har også økt krafig siden tidlig på 90-tallet, og i de siste årene har økningen vært størst blant kvinner. Lungekreft oppdages ofte sent i sykdomsforløpet og overlevelsen er da dårlig.

Formålet med studien er å studere miRNA, små ikke-kodende RNA med størrelse på 19-24 nukleotider. Vi skal ved hjelp av prediagnostiske serum prøver fra Janus Serumbank studere betydningen av miRNA som tidlig markør, og hvor lenge endringer i miRNA signaturer kan observeres før sykdom diagnostiseres.

Det skal gjennomføre en storskala sekvenseringsanalyse i prøver fra tykk/endetarms - og lungekreftpasienter samt en kontrollgruppe. Det skal produseres kvalitetssikrede miRNA profiler fra rådataene og organisere tilgangen til data for nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.