HPV-test kan bestemme oppfølging

HPV-test kan gjøre det lettere å finne ut hvilke kvinner som står i fare for å utvikle livmorhalskreft, viser doktorgradsarbeidet til Kreftregisteret-forsker Tor Molden. Han har også vært med på å utvikle en ny test for dette viruset.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel

HPV-test kan gjøre det lettere å finne ut hvilke kvinner som står i fare for å utvikle livmorhalskreft, viser doktorgradsarbeidet til Kreftregisteret-forsker Tor Molden. Han har også vært med på å utvikle en ny test for dette viruset.

Tekst: Børge Sildnes

Tor Molden, Kreftregisteret

- Påvisning av humant papillomavirus, HPV, som et tillegg til celleprøve, identifiserer kvinner som har økt risiko for utvikling av livmorhalskreft, sier Molden.

Han er molekylærbiolog og har vært stipendiat ved Institutt for patologi ved Universitetet i Oslos medisinske fakultet. I studiene som inngår i hans doktorgrad, har han hatt et nært samarbeid med Kreftregisteret og benyttet data herfra.

Bedre oppfølging

Årlig får om lag 300 norske kvinner kreft i livmorhalsen og 100 kvinner dør av sykdommen.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har som mål å redusere antall tilfeller og dødsfall av denne krefttypen. Kvinner som har debutert seksuelt og er i alderen 25-69 år anbefales å ta en celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år.

- HPV-testing gjør at kvinnene i riskogruppen kan følges opp nøyere, mens kvinnene som har liten sjanse for å utvikle livmorhalskreft kan følges opp mindre hyppig, sier Molden.

Flere tester

Det finnes mange ulike typer HPV. Viruset smitter ved seksuell kontakt, men de aller fleste virustypene er harmløse. Noen varianter kan imidlertid lede til livmorhalskreft.

Tor Molden har studert to typer HPV-tester, der den ene kun ser på de hyppigst kreftfremkallende virusvariantene, mens den andre undersøker et bredere spekter.

- Vi ser at det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig å teste for flere enn de få HPV-typene som leder til størsteparten av krefttilfellene, sier forskeren.