HPV-test: Effektiv til forebygging av livmorhalskreft

Tester for humant papillomavirus (HPV) er et effektivt hjelpemiddel i forebygging av livmorhalskreft, men kvaliteten varierer på HPV-testene som benyttes. Dette er hovedkonklusjonene i en evalueringsrapport som Kreftregisteret publiserer i dag.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Tester for humant papillomavirus (HPV) er et effektivt hjelpemiddel i forebygging av livmorhalskreft, men kvaliteten varierer på HPV-testene som benyttes. Dette er hovedkonklusjonene i en evalueringsrapport som Kreftregisteret publiserer i dag.

Kreftregisteret gir i dag ut rapporten Sekundærscreening med HPV-tester i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Det er undersøkt om flere kvinner med alvorlige forstadier til livmorhalskreft fanges opp ved å bruke HPV-test i de tilfellene der celleprøven i primærundersøkelsen gir usikre funn.

- Det er sjelden vi ser så entydige og klare resultater når vi evaluerer offentlige tiltak på helseområdet. Det er klart effektivt å ta HPV-test på kvinner som har usikre resultater etter å ha tatt celleprøve, sier Kreftregisterets direktør, Giske Ursin.

- Kombinasjonen av celleprøve og HPV-test har vist seg bedre til å skille mellom kvinner med høy og lav risiko for forstadier til livmorhalskreft, sier ansvarlig forsker for rapporten, Tor Haldorsen.

Flere anbefales utredning

Ved å bruke HPV-test på kvinner med usikre funn fra celleprøven, blir en større andel kvinner med høy risiko for alvorlige celleforandringer anbefalt utredning. Statistikken viser at av alle som tar celleprøve vil det årlig være ca. 8000 kvinner der det er usikre funn. Av disse vil omlag 1000 kvinner utvikle alvorlige forstadier til livmorhalskreft før neste screening. Det er nettopp disse man kan fange opp gjennom gode HPV-tester i sekundærscreeningen.

Ulik kvalitet på testene

I Norge er det siden 2005 blitt brukt fem ulike HPV-tester. De tre mest brukte testene var Hybrid Capture II, PreTect HPV-Proofer og Amplicor.

Over 15 000 kvinner tok HPV-test som sekundærtest, og de ble fulgt opp i ettertid for å se hvor mange som utviklet alvorlige celleforandringer. Rapporten dokumenterer i hvilken grad de ulike HPV-testene klarte å skille ut de som utvikler alvorlige forstadier til kreft.

Amplicor og HybridCapture II fanget opp henholdsvis 97 og 93 prosent av kvinnene, mens PreTect HPV-Proofer bare fanget opp 75 prosent i de tilfellene der HPV-testen var avgjørende.

- Rapporten konkluderer derfor med at det bør brukes tester med bedre egenskaper enn PreTect HPV-Proofer i sekundærscreening mot livmorhalskreft, sier Haldorsen.

- Dette er ikke noen stor overraskelse, sier Ursin, og legger til at det er i tråd med resultater fra internasjonale studier som direkte har sammenlignet egenskapene til testene.

Rådgivningsgruppen for Masseundersøkelsen støtter opp om evalueringen.