HPV-evalueringen: Ingen særbehandling av enkelttester

Det er ingen stor overraskelse at tilhengere av den norske testen er kritiske til evalueringsrapporten. Kritikken går på at evalueringen ikke har tatt hensyn til ”slik testen har vært brukt i Norge.” Det har ikke vært intensjonen med rapporten å evaluere disse uoffisielle, spesielle algoritmene. Dette skriver representanter fra Kreftregisteret og Rådgivingsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i et innlegg i Dagens Medisin.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Formålet med Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er å finne forstadier til kreft, slik at kvinnen kan få forstadiene behandlet, og dermed slipper å bli diagnostisert med kreft.

Det er ingen stor overraskelse at tilhengere av den norske testen er kritiske til evalueringsrapporten.  Hovedargumentet i kritikken går på at evalueringen ikke har tatt hensyn til ”slik testen har vært brukt i Norge”.  Dét kritikerne henviser til, er en anbefaling om at man bør innføre en ekstra celleprøve ett år etter en negativ HPV-test fordi testen har for lav sensitivitet. Dette har ikke vært noen offisiell algoritme.   Denne algoritmen med en 3. celleprøve er på en måte et skritt tilbake, det var slik algoritmen var før man innførte HPV-testing. Den 3. celleprøven skulle erstattes av HPV-testing. Dersom man fremdeles trenger denne 3. celleprøven blir HPV-testing egentlig overflødig.

Dette skriver representanter fra Kreftregisteret og  Rådgivingsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i et innlegg i Dagens Medisin

Les innlegget her