Gratis vaksine mot HPV-virus for eldre jenter vil gi færre forstadier av livmorhalskreft

For å forebygge HPV smitte tilbys alle 12 år gamle jenter fra 2009 gratis HPV-vaksine. Det er svært positivt at de fleste jenter lar seg vaksinere, og de vil ha en betydelig lavere risiko for å få forstadier til livmorhalskreft, sier forsker Mari Nygård ved Kreftregisteret. Langt flere vil imidlertid kunne ha nytte av vaksinen. Resultater fra Australia viser en nedgang av alvorlige forstadier av livmorhalskreft hos jenter som fikk tilbud om gratis vaksine da de var 16-18 år gamle.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne saken er mer enn 5 år gammel

 

Livmorhalskreft er en kreftform som primært skyldes smitte med humant papillomavirus (HPV).  For å forebygge HPV smitte tilbys alle 12 år gamle jenter fra 2009 gratis HPV-vaksine. Det er svært positivt at de fleste jenter benytter seg av dette tilbudet, og de vil ha en betydelig lavere risiko for å få forstadier til livmorhalskreft, sier forsker Mari Nygård ved Kreftregisteret. Det er imidlertid langt flere som vil kunne ha nytte av vaksinen. Resultater fra Australia viser en nedgang av alvorlige forstadier av livmorhalskreft hos jenter som fikk tilbud om gratis vaksine da de var 16-18 år gamle. 


I Norge har to typer vaksiner mot HPV vært tilgjengelig siden 2007. Begge gir effektiv beskyttelse mot HPV type 16 og 18 som forårsaker rundt halvparten av forstadiene og 70 % av krefttilfellene. Siden 2009 har hvert årskull av jenter som fyller 12 år fått tilbud om gratis vaksine og mange av dem har benyttet seg av tilbudet. Vaksineeffektene etter innføring følges nøye.

- Det er gledelig at mange 12 åringer vaksinerer seg, sier forsker Mari Nygård ved Kreftregisteret. Hun forsker på HPV virus og kreft i Kreftregisteret  De som tar vaksinen har langt lavere risiko for å få alvorlige forstadier til kreft sammenlignet med dem som ikke har vaksinert seg.

Studier av HPV vaksineeffekter, både på befolknings- og individnivå, er dyre grunnet lang tid mellom HPV smitte og kreftsykdom, måten smitten overføres på, mangfoldet av kreftfremkallende HPV typer, for å nevne noe. Vaksineprodusentene er pålagt å utføre slik studier av myndigheter som regulerer overvåkning av legemidler, og Nygård er selv involvert i slike vaksinestudier.

- Som forskere er det viktig å være kritisk til all ny viten, spesielt når legemiddelindustrien er involvert.  Men det kommer nå til stadighet resultater som antyder at vaksinen reduserer forekomst av HPV-relaterte sykdommer i befolkningen, med andre ord at vaksinene fungerer slik som forventet, sier hun.

Flere og flere land innfører derfor nå HPV vaksinering, både av unge og eldre jenter og spørsmålet om man også skal vaksinere gutter diskuteres fortsatt.

- I Danmark tilbys gratis vaksine nå til jenter opp til 26 år og her vil man derfor sannsynligvis kunne se en nedgang i alvorlige forstadier langt tidligere enn i Norge, sier Nygård.

For å underbygge dette viser Nygård til studier fra Australia, som allerede introduserte gratis vaksine mot HPV i 2007 for alle i aldersgruppen 12 til 26 år. Australske forskere har dokumentert en reduksjon i antall alvorlige celleforandringer allerede 1,5 år etter vaksinasjon.

- Hvis vi ikke tilbyr vaksine til eldre jenter, vil vi ikke kunne se en liknende effekt i Norge før i 2020. Først da kommer de jenter som vaksineres nå i aldersgruppen som har høyere risiko for forstadier til livmorhalskreft, sier Nygård.

Selv om det er langt flere som ville ha hatt nytte av vaksinen enn de som får den gratis i dag, er det få som tar seg råd til å betale for HPV vaksine selv i Norge. Den høye kostnaden ved å vaksinere seg er en utfordring, tror Mari Nygård. 

- Studier i andre land har vist at det er sosiale ulikheter i risiko for livmorhalskreft, og risikoen er høyest hos dem som har dårligst betalingsevne.  Trolig er det en overvekt av dem som heller ikke møter til screening, og 20-25 % som ikke møter til livmorhalskreft screening står for over halvparten av nye tilfeller av livmorhalskreft. Gratis vaksine til eldre årskull ville nok raskere kunne utjevne disse sosiale ulikhetene, sier hun.

I dag ser vi en økning av flere kreftformer som skyldes HPV, både hos kvinner og menn. Økt vaksinering vil sannsynligvis også kunne redusere antallet tilfeller av andre HPV-relaterte kreftformer enn livmorhalskreft.

tor.johnsen@kreftregisteret.no