Genfeil gir økt risiko for lungekreft

En av tre røykere med en spesiell genfeil kan få lungekreft i løpet av livet. Dette viser en stor internasjonal studie som ble publisert i Nature Genetics 1. juni. Det er 2-3 ganger så høy risiko enn blant røykere uten genfeil, sier overlege Elisabete Weiderpass ved Kreftregisteret, som har deltatt i studien.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

En av tre røykere med en spesiell genfeil kan få lungekreft i løpet av livet. Dette viser en stor internasjonal studie som ble publisert i Nature Genetics 1. juni. Det er 2-3 ganger så høy risiko enn blant røykere uten genfeil, sier overlege Elisabete Weiderpass ved Kreftregisteret, som har deltatt i studien.  

En ny studie har påvist en sammenheng mellom en feil i BRCA2 genet, og økt risiko for å få plateepitelkarsinom, den vanligste formen for lungekreft. Beregningene er basert på  en sammenligning av DNA hos 11 348 lungekreftpasienter av europeisk herkomst  og DNA til 15 861 friske i samme gruppe. Denne genfeilen er relativt sjelden i Norge, men funnet har vekket oppsikt fordi det dreier seg om en genfeil som er mest kjent for å øke risikoen for brystkreft og eggstokkreft..

Det er beregnet at røykere har omlag 15% risiko for å få lungekreft i løpet av sin livstid. Dette er en  langt høyere risiko enn hos ikke-røykere, men studien viser at røykere med denne feil i BRCA2-genet er enda mer utsatt for å bli syke enn røykere uten denne feilen.

- Vår studie viser at hele en av tre røykere som har feil i BRCA2 genet kan få denne formen for lungekreft i løpet av livet. Det er dobbelt så høy risiko enn for røykere uten genfeil,  sier overlege Elisabete Weiderpass i Kreftregisteret som har deltatt i studien.

Hun understreker at alle røykere tar en betydelig helsemessig risiko for å få lungekreft og andre lidelser, og det beste valget den enkelte kan ta for å unngå sykdom, er  å stumpe røyken for godt. Røykere som i tillegg har feil i BRCA2-genet bør nok være spesielt oppmerksom på at risikoen for lungekreft kan være enda høyere.

Genfeil gir også økt risiko for annen kreft

Forskerne fant en særlig sterk sammenheng mellom feil i BRCA2-genet og den vanligste formen for lungekreft, men genfeilen øker også risiko for andre kreftformer.

- Vi vet at feil i BRCA2-genet også gir økt risiko for andre kreftformer, herunder bryst- og eggstokkreft. Vi fant også at en forbindelse mellom lungekreft og CHEK2, en annen genfeil som vanligvis forhindrer celler som har defekt DNA fra og dele seg,  sier Weiderpass. 

Lungekreft – en sykdom med høy dødelighet 

Lungekreft er en alvorlig sykdom. Mens prognosen for dem en del andre vanlige kreftformer blir stadig bedre, har vi ikke sett en tilsvarende utvikling for lungekreftpasienter.  

Fem års relativ overlevelse for de som fikk lungekreft var i 2012 12,4 % for menn og 17,9 % for kvinner. Sykdommen  tar livet av over 1 million mennesker på verdensbasis hvert år. I Norge er lungekreft den kreftform som tar flest liv, hele 2185 nordmenn døde av denne sykdommen  i 2011 og det var omlag 1 av 5  kreftdødsfall.

tor.johnsen@kreftregisteret.no