Gaver til Kreftforeningen gir millioner til forskning

Kreftregisterets forskere har fått innvilget over 2,7 millioner kroner til forskning fra Kreftforeningens givere. Geir Hoff og Michael Bretthauers forskningsprosjekt på screening for tarmkreft er tildelt 2,2 millioner av dette.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisterets forskere har fått innvilget over 2,7 millioner kroner til forskning fra Kreftforeningens givere. Geir Hoff og Michael Bretthauers forskningsprosjekt på screening for tarmkreft er tildelt 2,2 millioner av dette.

Kreftforeningen har denne uken innvilget 113,8 millioner kroner til totalt 131 søknader om forskningsstøtte. Prosjektene kommer fra 11 ulike institusjoner fra hele landet.

Base på sykehuset Telemark HF

Geir Hoff, forskningssjef ved Sykehuset Telemark HF, og Michael Bretthauer, prosjektleder ved Kreftregisteret, har fått over 2,2 millionar kroner til Effectiveness of colorectal cancer screening on colorectal cancer incidence and mortality. Sykehuset Telemark HF er ansvarlig institusjon for prosjektet.

En halv million

I tillegg til dette har fire forskere ved Kreftregisteret fått 501 000 kroner til fire ulike forskningsprosjekter:

  • Randi Elin Gislefoss: Epitelial ovariecancer og analyse av CA125 og HE4 i prediagnostiske prøver fra Janus serumbank
  • Tom Grotmol: Populasjonsbasert genetisk assosiasjonsstudie av testikkelkreft i Norge og Sverige
  • Kristina Kjærheim: Polymorphisms in the androgen receptor gene and risk of upper aerodigestive tract cancer
  • Steinar Tretli: Association between serum levels of 25-Hydroxyvitamin D and survival from lung cancer

Forskning på 17 ulike kreftformer

Forskningsprosjektene som får støtte av kreftforeningen dekker et bredt spekter av kreftforskning; fra grunnforskning til anvendt, pasientnær forskning, befolkningsundersøkelser og helse- og sosialfaglig forskning. Prosjektene dekker også et bredt spekter av kreftformer. Mest penger bevilges til kreft i blod- og lymfesystem og brystkreft, men totalt støttes forskning på 17 ulike kreftformer.