Fysisk aktivitet og kreft

Påvirker høy fysisk aktivitet forekomst av kreft? Hvordan er kreftforekomst og overlevelse av kreftsykdom blant idrettsutøvere i forhold til normalbefolkningen? Kreftregisteret vil belyse dette ved studier av kreftforekomst hos nåværende og tidligere toppidrettsutøvere.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Påvirker høy fysisk aktivitet forekomst av kreft? Hvordan er kreftforekomst og overlevelse av kreftsykdom blant idrettsutøvere i forhold til normalbefolkningen? Kreftregisteret vil belyse dette ved studier av kreftforekomst hos nåværende og tidligere toppidrettsutøvere.

Målgruppen er nåværende og tidligere idrettsutøvere som har vært aktive på internasjonalt nivå eller som har hevdet seg på nasjonalt nivå (NM) i perioden 1935-2006. Det er identifisert 6400 idrettsutøvere ved hjelp av Dalby, Greve og Jorsetts bøker om OL-historie, lister fra særforbund, resultatlister og utrolig god hjelp fra klubber og ildsjeler i idretts-Norge.

Disse idrettsutøverne fikk i august tilsendt et spørreskjema sammen med forespørsel om de ville delta i studien. Per 1. oktober hadde 40 prosent av disse sagt seg villig, og hadde besvart spørreskjemaet. I oktober ble det sendt en påminnelse til de utøverne som ikke hadde svart og ikke reservert seg. Det er gledelig at 52 prosent har sagt seg villige til å være med i studien ved årsskiftet, og vi mottar daglig nye svarbrev. Vi ønsker imidlertid at vi får et enda større materiale å basere studien på. Vi oppfordrer derfor dem som har mottatt spørreskjemaet, men ennå ikke har svart, til å delta i studien ved Kreftregisteret.

Utøverne deltar ved å krysse av på samtykkeerklæringen og fylle ut spørreskjemaet. Deltakelsen medfører ikke mer arbeid utover dette.