Fremdeles fare for asbestrelatert kreft blant marineansatte, til tross for sanering

Forsker Leif Åge Strand i Kreftregisteret har studert forekomst og dødsfall av kreft blant tidligere marineansatte. Til tross for at asbest ble fjernet ved utskifting og overhaling av marinefartøyer i løpet av 1980-tallet kan man fremdeles forvente flere tilfeller av brysthinnekreft forårsaket av asbest hos marineansatte, sier Strand.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Forsker Leif Åge Strand i Kreftregisteret har studert forekomst og dødsfall av kreft blant tidligere marineansatte.    Til tross for at asbest ble fjernet ved utskifting og overhaling av marinefartøyer i løpet av 1980-tallet kan man fremdeles forvente flere tilfeller av brysthinnekreft forårsaket av asbest hos marineansatte, sier Strand.  Dette fordi tiden fra eksponering til kreftutbrudd (latenstid) er svært lang.

Asbesteksponering er en viktig årsak til mesoteliom (brysthinnekreft). Asbest ble tidligere brukt til varme- og lydisolering samt til brannvern på marinefartøyene. På grunn av kreftfare ble asbesten fjernet ved utskifting og overhaling av fartøyer i løpet av 1980-tallet, sist ute var de 5 fregattene som gikk i dokk rundt 1987.

Rundt 11 500 offiserer, underoffiser og vervede har tjenestegjort på norske marinefartøy fra 1950 til 1987. Samtlige kan ha blitt eksponert for asbest. Det er påvist en 6-doblet risiko for mesoteliom (brysthinnekreft) blant personell med tjeneste i maskinrom i denne perioden.

Latenstiden, det vil si tiden som forløper fra start i maskinrom fram til kreftdiagnose, varierte mellom 28 og 48 år (gjennomsnitt 48 år).  Dette viser at selv om kreftrisiko skyldes "gamle synder" idet asbesten forlengst er fjernet, kan man fortsatt forvente å finne flere tilfeller av mesoteliom blant marineansatte i årene fremover. Dette på grunn av den lange latenstiden, som kan være opptil 70 år.

tor.johnsen@kreftregisteret.no