Fortsatt økt forekomst av føflekkreft – mest blant eldre menn

Forekomsten av føflekkreft øker fortsatt i Norge. Insidensraten var 26.6 % høyere for menn og 18.7 % høyere for kvinner i perioden 2008-2012, sammenlignet med perioden 2003-2007. Utviklingen bekymrer forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Forekomsten av føflekkreft øker fortsatt i Norge. Insidensraten var 26.6 % høyere for menn og 18.7 % høyere for kvinner i perioden 2008-2012, sammenlignet med perioden 2003-2007. Utviklingen bekymrer forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret. Forekomsten økte mest blant de over 70 år, særlig for menn.

Føflekkreft (malignt melanom) skyldes i hovedsak overdreven soling. I 2012 fikk 1755 norske menn og kvinner denne diagnosen.

Tross beskjeden økning fra 2011 til 2012, ser vi en sterk økning totalt  gjennom det siste 10-året. Det ble registrert henholdsvis 18.7 %  og 26.6 % høyere insidensrater blant kvinner og menn i perioden 2008-2012 sammenlignet med perioden 2003-2007.

Føflekkreft er den mest alvorlige formen for hudkreft. Insidensratene øker sterkest for over 70 år, særlig for menn. For yngre aldersgrupper er forekomsten vesentlig lavere, men tendensen er økende også for de mellom 30-70.

Overlevelsen etter føflekkreft er god, fordi ca 90 % av tilfellene diagnostiseres med sykdom uten spredning. Men det er kjønnsforskjeller. Overlevelsen er bedre for kvinner enn for menn, fordi flere menn har spredning ved diagnose.

Vi ser også at dødeligheten øker for menn. I perioden 2003-2007 var dødelighetsraten 2.5 for kvinner og 4.0 for menn. Tallene for perioden 2008-2012 var 2.6 og 4.3. 

Øker risikoen for en ny diagnose 

Robsahm er også bekymret for at menn og kvinner som får føflekkreft har økt risiko for å få en ny kreftsykdom.

- En studie av alle norske menn og kvinner diagnostisert med hudkreft mellom 1955 og 2008, viste at disse hadde økt risiko for en ny kreftsykdom sammenlignet med dem som ikke hadde hatt hudkreft. Høyest var risikoen for å få en ny hudkreft men de hadde også økt risiko for andre kreftsykdommer, sier Robsahm.
 

tor.johnsen@kreftregisteret.no