Fortsatt økning i lungekreft blant kvinner

Forskere ser med bekymring på kurvene for lungekreft blant kvinner. – Selv om sammenhengen mellom røyk og lungekreft har vært velkjent i nærmere 50 år nå, ser vi fortsatt ingen tegn til nedgang i lungekreftforekomsten blant kvinner, sier forsker ved Kreftregisteret, Tom Grimsrud.

Forskere ser med bekymring på kurvene for lungekreft blant kvinner. – Selv om sammenhengen mellom røyk og lungekreft har vært velkjent i mer enn 50 år, ser vi fortsatt få tegn til nedgang i lungekreftforekomsten blant kvinner, sier forsker ved Kreftregisteret, Tom Grimsrud.

Forekomsten av lungekreft øker fortsatt blant kvinner når alle aldre ses under ett, og det er kvinner over 60 år som trekker ratene oppover.

I alt fikk 1423 kvinner i Norge lungekreft i 2014, mot 1331 året før. 960 norske kvinner døde av lungekreft i 2014.

Lungekreft rammer fortsatt flest menn, 1577 menn fikk sykdommen i 2014, og 1198 døde av lungekreft.

For menn har imidlertid forekomsten flatet ut de siste tiårene, og kurvene ser nå ut til å være på vei nedover.
Det kan bety at vi har sett toppen av lungekreft-epidemien for menn her i landet. I så fall får vi aldri et så stort lungekreftproblem som det man tidligere har sett i land som Finland, Danmark, England og USA.

- Vi ser også en fortsettelse av den trenden vi rapporterte om for 2013-årgangen; Oslo er nå det fylket som har lavest lungekreftforekomst blant menn, sier Grimsrud.

Noen tilsvarende nedgang kan forskeren ikke se hos kvinner, der lungekreftforekomsten er i ferd med å passere forekomsten av tykktarmskreft. Tykktarmskreft hos kvinner har tradisjonelt vært den nest største kreftformen blant kvinner, med brystkreft som den aller vanligste.

Grimsrud påpeker at det er for mange kvinner i Norge som har en lang og tung røykehistorikk, og han er forberedt på at forekomsten kommer til å fortsette å øke enda noen år, selv om stadig flere kvinner stumper røyken, eller lar være å begynne i det hele tatt.

- Vi skal ikke glemme at røykeslutt er et effektivt tiltak for å forebygge lungekreft, selv i godt voksen alder. Personer på rundt 60 år kan unngå mye av risikoen dersom de greier å slutte, sier han.