Fortsatt like mye hudkreft

Totalt sett ser vi ingen nedgang i antallet nye tilfeller av hudkreft. – Men vi finner færre tilfeller hos de yngre. Dette skyldes nok at vi har fått en mer fornuftig solingskultur, der blant annet barn og unge beskyttes bedre når de er ute i sola, sier forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Totalt sett ser vi ingen nedgang i antallet nye tilfeller av hudkreft. – Men vi finner færre tilfeller hos de yngre. Dette skyldes nok at vi har fått en mer fornuftig solingskultur, der blant annet barn og unge beskyttes bedre når de er ute i sola, sier forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret.

Tekst og foto: Børge Sildnes

Kreftregisteret-forsker Trude Eid RobsahmSelv om utviklingen blant de yngre går riktig vei, peker ikke trendene blant eldre, og da særlig menn, i samme positive retning.

Generelt er prognosene for hudkreft bedre i dag fordi sykdommen blir oppdaget tidligere.

- Vi er mer opplyste og går gjerne til legen for å sjekke mistenkelige føflekker. Det ser imidlertid ut til at menn venter lengre med å oppsøke lege, og at sykdommen derfor er mer alvorlig når den oppdages, sier Eid Robsahm.

Kan få vitamin D fra andre kilder

Vitamin D, som vi får gjennom blant annet sollys og kost, kan være gunstig for å hemme utviklingen av  enkelte kreftsykdommer.

– Hvor sterk denne effekten er, er imidlertid uklart. Solstråling er en etablert risikofaktor for hudkreft. Moderat og fornuftig soling er derfor å anbefale. De som er i risikogruppen for å ha for lave vitamin D-nivå kan supplere med inntak fra kosten, sier Eid Robsahm.

Flere typer hudkreft

Føflekkreft er den mest alvorlige formen for hudkreft. 569 menn og 623 kvinner fikk denne sykdommen i Norge i 2007. Over 80 prosent av tilfellene hos menn fant vi hos dem over 50 år. Tilsvarende prosenttall for kvinner var litt over 70.

Plateepitelkreft spres sjelden til andre organer, men kan også være en alvorlig hudkreftvariant. Denne krefttypen forårsaker om lag 40 dødsfall hvert år.

Basalcellekreft er den hyppigste hudkreftformen, med 6-7000 registrerte tilfeller årlig. – Selv om dette ikke er en sykdom som koster liv, medfører behandlingen en stor kostnad, sier Eid Robsahm.