Første pasient registrert i nytt kvalitetsregister for lungekreft

4. desember 2013 ble første pasient registrert i det nyopprettede Nasjonale registeret for lungekreft. Uten støtten fra Kreftforeningen til oppbyggingen av det nye registeret ville vi ikke ha vært der vi er i dag, sier Trond Eirik Strand i Kreftregisteret som har vært sentral i oppbyggingen av registeret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

4. desember 2013 ble første pasient registrert i det nyopprettede Nasjonale registeret for lungekreft. Uten støtten fra Kreftforeningen til oppbyggingen av det nye registeret ville vi ikke ha vært der vi er i dag. Vi håper at registeret vil bidra til likere og bedre behandling for de som rammes av denne alvorlige sykdommen, sier Trond Eirik Strand i Kreftregisteret som har vært sentral i oppbyggingen av registeret.

Registreringen ble foretatt av overlege Sveinung Sørhaug ved St. Olavs Hospital HF i Trondheim gjennom Kreftregisterets Elektroniske Melde Tjeneste (KREMT).  Nasjonalt register for lungekreft har blitt bygd opp de siste to årene av Kreftregisteret og klinikere fra hele landet og er finansiert med midler fra Kreftforeningen.

- Vi håper at det nye registeret skal bidra til bedre og likere behandling for de som rammes av lungekreft, og kan gi bidrag til klinisk forskning framover. Målet er å øke overlevelsen ytterligere, samt sikre at de som ikke blir friske kan leve lengre med bedre livskvalitet. Slikt sett gir opprettelsen av registeret håp om et reelt løft for kvalitetsforbedringsarbeidet for denne pasientgruppen, sier Trond-Eirik Strand i Kreftregisteret, som har vært sentral i prosessen.

Trond-Eirik Strand takker Kreftforeningen for bidraget og medlemmene i registergruppen for innsatsen med å skape dette registeret. De fleste medlemmene vil fortsatt bidra til det videre arbeidet gjennom den referansegruppen som er opprettet for registeret. 

Lungekreft den kreftform som tar flest liv

Lungekreft rammet nesten 3 000 norske menn og kvinner i 2011. Mens stadig bedre behandling av en rekke andre kreftformer har ført til økt overlevelse, har lungekreftpasienter fremdeles dårlig prognose. Relativ fem års overlevelse for de som rammes av var kun 12,1 % for menn og 16, 8 % for kvinner i perioden 2007-2011. Høy forekomst og lav overlevelse gjør lungekreft til den kreftsykdommen som tok flest liv i 2011, og stod for om lag 1 av 5 kreftdødsfall. 

tor.johnsen@kreftregisteret.no