Første elektroniske kreftmelding sendt til Kreftregisteret

Den 13. april 2011 mottok Kreftregisteret via Norsk Helsenett den første, ordinære kliniske kreftmelding som er elektronisk registrert på et sykehus. 13. april 2011 er en merkedag, sier avdelingsleder Jan Nygård ved Kreftregisteret
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- 13. april 2011 er en merkedag for Kreftregisteret

Den 13. april 2011 mottok Kreftregisteret via Norsk Helsenett den første, ordinære kliniske kreftmelding som er elektronisk registrert på et sykehus. Overgang til elektroniske levering av meldinger vil bety raskere, bedre og sikrere produksjon og levering av kreftdata. Dette er en vinn-vinn for Sykehuset Østfold HF og for Kreftregisteret sier Avdelingsleder Jan F. Nygård i Kreftregisteret.
 

Tekst: Tor Johnsen

Norsk Bryst Cancer Register (NBCR) er ferdig utviklet og Sykehuset Østfold HF kan, som første norske sykehus slippe å sende de ordinære brystkreftmeldingene på papirskjema . Foretaket er nå i ordinær produksjon med å sende inn kliniske brystkreftmeldinger. Disse vil behandles i elektronisk form i alle ledd fra sykehuset og  i Kreftregisteret.

Sykehuset Østfold HF vil nå sende inn alle brystkreftmeldinger for 2011 over Helsenett. "Innsendingen av denne første elektroniske meldingen gjør 13. april 2011 til en merkedag for Kreftregisteret”, sier avdelingsleder Jan Nygård.

Arbeidet med å få flere sykehus til å innføre elektronisk levering av brystkreftmeldinger til NBCR pågår for fullt, og flere sykehus vil trolig være på plass før sommeren.