Forskningsprosjekt: Fysisk aktivitet og kreft

Kan fysisk aktivitet påvirke kreftutvikling? Er kreftforekomst og overlevelse etter kreftsykdom blant idrettsutøvere ulik den i befolkningen generelt? Et nytt forskningsprosjekt vil belyse dette ved å studere personer som har hatt et høyt fysisk aktivitetsnivå over lang tid.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kan fysisk aktivitet påvirke kreftutvikling? Er kreftforekomst og overlevelse etter kreftsykdom blant idrettsutøvere ulik den i befolkningen generelt? Et nytt forskningsprosjekt vil belyse dette ved å studere personer som har hatt et høyt fysisk aktivitetsnivå over lang tid.

Målgruppen er idrettsutøvere som er/har vært aktive på internasjonalt nivå og/eller har hevdet seg (1.-3. plass) på nasjonalt nivå (NM) i perioden 1935-2006. Cirka 6 400 idrettsutøvere er identifisert, via Dalby, Greve og Jorsetts bøker om OL-historie, lister fra særforbund, resultatlister og utrolig god hjelp fra klubber og ildsjeler i idretts-Norge.

I midten av august ble disse idrettsutøverne tilsendt et spørreskjema sammen med en forespørsel om deltakelse i studien. Per 1. oktober har cirka 40 prosent av disse sagt seg villig til å delta i studien og har besvart spørreskjemaet.

I begynnelsen av oktober (uke 41) vil de som ikke har svart og ikke reservert seg, bli tilsendt en ny forespørsel om deltakelse.

Utøverne deltar ved å krysse av på samtykkeerklæringen og ved å fylle ut spørreskjemaet. Deltakelsen medfører ikke mer arbeid utover dette.