Forskningsartikkel om dødsårsaker blant piloter og kabinbesetningsmedlemmer

Det vitenskapelige tidsskriftet Occupational & Environmental Medicine publiserte 3. januar 2014 forskningsstudien «Mortality from cancer and other causes in commercial airline crews: a joint analysis of cohorts from 10 countries”. Kreftregisteret har deltatt i studien
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det vitenskapelige tidsskriftet Occupational & Environmental Medicine publiserte 3. januar 2014 forskningsstudien «Mortality from cancer and other causes in commercial airline crews: a joint analysis of cohorts from 10 countries”. Forfatterne kommer fra Flymedisinsk institutt/Forsvarets sanitet, Kreftregisteret, Statistisk sentralbyrå og Luftfartstilsynet.

Studien konkluderer med at:

  • Total dødelighet blant mannlige piloter og kvinnelige kabinansatte er kraftig redusert sammenlignet med den generelle befolkningen (justert for alder og kjønn)

  • Dødelighet fra kreft er redusert med noen få unntak, i hovedsak føflekkreft hos mannlige piloter (kvinnelige piloter er ikke med i studien for det er så få av dem)

  • Dødelighet fra kreftformer som kan ha sammenheng med ioniserende (kosmisk) stråling som bryst kreft, hjernekreft og blodkreft var ikke høyere i gruppen med flygende personell

  • Dødelighet fra hjerte-kar sykdom var spesielt lavt men hos mannlige kabinbesetningsmedlemmer var det spesielt høy dødelighet av AIDS

Les mer om studien på Luftfartstilsynets sider