Forskjeller i kreftforekomst mellom yrkesgrupper

Bønder, prester, lærere og leger er blant yrkesgruppene hvor kreftsykdom er minst utbredt. Høyest kreftrisiko ses hos mannlige servitører. Dette viser den første studien i NOCCA-prosjektet, som undersøker sammenhenger mellom yrke og kreft i de nordiske landene.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Bønder, prester, lærere og leger er blant yrkesgruppene hvor kreftsykdom er minst utbredt. Høyest kreftrisiko ses hos mannlige servitører. Dette viser den første studien i NOCCA-prosjektet, som undersøker sammenhenger mellom yrke og kreft i de nordiske landene.

Tekst: Børge Sildnes

Forskergruppen i NOCCAStudien inkluderer 15 millioner mennesker, og er den største noensinne som ser på kreftforekomst i ulike yrkesgrupper. Yrkesinformasjon er hentet ut fra nordiske folketellinger fra 1960 til 1990, og koplet mot kreftdata frem til 2005.

2,8 millioner krefttilfeller ble funnet blant dem som inngikk i studien.

Røyking og alkohol

- I yrker hvor det har vært aksept for å røyke og drikke alkohol, finner vi en høyere kreftrisiko. Hvis arbeidsplassen din er en bar eller restaurant, er det lettere å innta alkohol enn hvis den er en kirke eller et klasserom, sier professor Eero Pukkala ved Det finske kreftregisteret.

Pukkala har ledet det nordiske forskerteamet, som også inkluderer Kristina Kjærheim, Jan Ivar Martinsen og Elisabete Weiderpass ved Kreftregisteret i Norge. Studien publiseres i juninummeret av Acta Oncologica.

Eksponering

For noen kreftformer er det store forskjeller mellom yrkesgruppene. Mesoteliom, som er forårsaket av asbest, er 20 ganger vanligere hos rørleggere enn hos bønder. Snekkere har høyere risiko for å få nesekreft. Leppekreft er vanligere hos fiskere, som gjerne får mye ultrafiolett stråling gjennom sol, enn hos personer som hovedsakelig jobber innendørs.

Journalister og sjømenn er blant yrkesgruppene som bærer størst risiko for leverkreft. Denne krefttypen er gjerne et resultat av høyt alkoholforbruk.

Vil finne flere årsaker

Denne første studien i NOCCA-prosjektet (Nordic Occupational Cancer Study) legger grunnlaget for videre forskning på yrke og kreft. Ikke alle forskjellene i kreftforekomst mellom de ulike yrkesgruppene er like lette å forklare.

Gjennom senere studier knyttet til prosjektet, hvor en også vil utnytte data på gruppenivå om yrkeseksponeringer og levevaner, er målet å kunne peke på flere årsakssammenhenger, og dermed kunne forklare ulikhetene ytterligere.