Forskerpris til Kreftregisteret-stipendiat

Stipendiat Trond-Eirik Strand ved Kreftregisteret ble 24. november 2006 tildelt Ung forsker-prisen under den kreftfaglige kongressen Onkologisk forum. Allerede før han var ferdig med turnustjenesten, hadde legen gjort seg bemerket med flere viktige vitenskapelige artikler om lungekreftkirurgi.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Stipendiat Trond-Eirik Strand ved Kreftregisteret ble 24. november 2006 tildelt Ung forsker-prisen under den kreftfaglige kongressen Onkologisk forum. Allerede før han var ferdig med turnustjenesten, hadde legen gjort seg bemerket med flere viktige vitenskapelige artikler om lungekreftkirurgi.

Tekst: Børge Sildnes

- Det er en stor ære, sier Strand. Han ble nominert av Norsk Lunge Cancer Gruppe (NLCG), og som vinner av prisen får han
25 000 kroner.

En av Strands studier viser blant annet at utsiktene for å overleve lungekreft er relativt gode for pasienter som kan opereres.

Gir bedre kreftbehandling

- Det er positivt at fagmiljøet synes dataene er interessante, og at vi ser at vi kan bruke epidemiologiske data for direkte å bedre kreftbehandling, sier Kreftregisteret-stipendiaten.

I forbindelse med overrekkelsen av prisen holdt Strand et tjue minutter langt innlegg om sitt vitenskapelige arbeid.

Nettopp ferdig med turnustjenesten

Trond-Eirik Strand er opprinnelig fra Bodø, men er nå bosatt i Tromsø. Han har nylig fullført turnustjenesten, samtidig som han har vært stipendiat ved Kreftregisteret.

I nominasjonen fra NLCG fremheves det at hans arbeid på en positiv måte knytter de kliniske onkologiske miljøer og Kreftregisteret sammen.