Forskerne i Kreftregisteret

Ett av Kreftregisterets formål er å drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, naturlige forløp og behandlingseffekter. Kreftregisterets forskningsmiljø utgjøres av en tverrfaglig gruppe med høyt kvalifiserte forskere og stipendiater, i alt 30 personer. Bli kjent med dem på våre nye forskersider
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Ett av Kreftregisterets formål er å drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, naturlige forløp og behandlingseffekter.  Kreftregisterets forskningsmiljø utgjøres av en tverrfaglig gruppe med høyt kvalifiserte forskere og stipendiater, i alt 30 personer, som bidrar til en stor vitenskapelig produksjon og deltar i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Bli kjent med dem på våre nye forskersider.

Kreftregisteret er det største kreftepidemiologiske forskningsmiljøet i Norge. Våre forskere kommer fra fagfelt som medisin, biologi, statistikk og fysiologi, m. fl.

Kreftregisterets forskere deltar i et utstrakt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsgrupper, og har ansvar for et stort antall forskningsprosjekter. I 2012 publiserte forskerne 133 publikasjoner i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Bli kjent med Kreftregisterets forskere på våre nye forskersider. Disse inneholder informasjon om utdannelse, stilling, kontaktinformasjon, forskningsinteresser og publikasjoner.

Forskerne tar ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende. Spørsmål om dette kan rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen tlf: 800 57 338 (800 KREFT)