Foreslår 18-årsgrense på solarium

Bruk av solarium fører til økt risiko for kreft. Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag som innebærer at det blir innført 18-årsgrense for bruk. Kreftregisteret er en av høringsinstansene.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Bruk av solarium fører til økt risiko for kreft. Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag som innebærer at det blir innført 18-årsgrense for bruk. Kreftregisteret er en av høringsinstansene.

– Det er viktig å redusere kreftrisikoen ved overdreven soling, spesielt når det gjelder unge mennesker. Internasjonal forskning viser at solarium i ung alder økar risikoen for kreft. En aldergrense på 18 år gir også et tydelig signal til alle aldersgrupper at overdreven bruk kan være helseskadelig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding 25. januar.

I forslaget til ny strålevernforskrift som nå er sendt på høring, blir det også foreslått at virksomheter som tilbyr solarium skal være betjent av personale som har tilstrekkelig opplæring, slik at kundene kan få informasjon om risikofaktorer ved bruk av solarium.
Kravet til betjening er også viktig for å overholde aldersgrensen på 18 år.

Bakgrunnen for forslaget er at internasjonal forskning viser at bruk av solarium innebærer økt risiko for føflekkreft, særlig når bruken starter i tidlig ungdom og ved langvarig og hyppig bruk. Unges bruk av solarium er økende.

Kreftregisteret er en av høringsinstansene, og fristen er satt til 25. april 2011.