Flere og flere får, og overlever, kreft

Antallet menn og kvinner som får kreft øker kraftig. Én hovedårsak er at sykdommen rammer hovedsakelig den eldre del av befolkningen. Det gledelige er at antallet som overlever kreft øker og de som ikke helbredes lever lengre og ny behandling gir bedre livskvalitet. Men det er store forskjeller, og noen store suksesser. Dette er status for Norge på Verdens Kreftdag 4.2.2012.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Antallet menn og kvinner som får kreft øker kraftig. Én hovedårsak er at sykdommen rammer hovedsakelig den eldre del av befolkningen. Det gledelige er at antallet som overlever kreft øker og de som ikke helbredes lever lengre og ny behandling gir bedre livskvalitet. Men det er store forskjeller, og noen store suksesser. Dette er status for Norge på Verdens Kreftdag 4.2.2012.

Overlevelse øker for alle kreftformer


5 års relativ overlevelse øker for alle kreftformer. I perioden 1970-1974 var det kun 32 % av menn og 45 % av kvinner som levde 5 år etter diagnose, relativt til dødeligheten i befolkningen. For siste fem-årsperiode er tilsvarende tall 66 % for menn og 68 % for kvinner.

En forutsetning for overlevelse er at kreftsykdommen oppdages så tidlig som mulig. 5 års overlevelse er høy for de fleste hvor kreften ikke har rukket å spre seg til andre organer.  

Svært lav overlevelse for enkelte kreftformer

Det er store forskjeller i overlevelse mellom de ulike kreftformene. Svært få som får kreft i bukspyttkjertel, spiserør, lever og lunge lever 5 år etter diagnosen, men prognosen er betraktelig bedre for dem som oppdager kreft i disse organene på et tidlig stadium.

Et økende antall lungekreftpasienter tilbys kirurgisk behandling og i denne gruppen er prognosen langt bedre.  Den kirurgiske lungekreftbehandlingen er blitt bedre de senere år, flere pasienter opereres og færre dør som følge av inngrepet. Overlevelsen etter operasjon er også økende. 

Det antas at økningen i operative inngrep for denne gruppen fører til at rundt 40 ekstra liv reddes hvert år.

Lavere dødelighet for bryst og livmorhalskreft


Dødeligheten har falt de siste 15 år for både brystkreft og livmorhalskreft.  For begge disse kreftformene skyldes nok dette en kombinasjon av at screening for disse sykdommene oppdager sykdommen på et langt tidligere tidspunkt, og at de som får disse kreftformene gis bedre behandling.

Testikkelkreft - en suksesshistorie


I 1970 døde 1 av 3 av de som fikk testikkelkreft. I dag er imidlertid bildet et helt annet. Ny behandling fører til at nesten alle overlever, også de som har spredning. I 1970 døde 8 av 10 av de med spredning, mens i dag lever 8 av 10 av denne gruppen 5 år etter diagnose.