Flere får prostatakreft, dødeligheten går ned

Etter at PSA-testen ble tilgjengelig rundt 1990 har forekomsten av prostatakreft økt kraftig i Norden. Samtidig har dødeligheten gått ned fra midt på 1990-tallet både i Finland og Norge. - Utfordringen er å veie det å oppdage noen alvorlige tilfeller tidligere opp mot risikoen for å gi behandling med bivirkninger til pasienter som kanskje aldri hadde fått plager av sykdommen, sier prosjektkoordinator Rune Kvåle i Prostatacancerregisteret ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Etter at PSA-testen ble tilgjengelig rundt 1990 har forekomsten av prostatakreft økt kraftig i alle de nordiske landene unntatt i Danmark. Samtidig har dødeligheten gått ned fra midt på 1990-tallet både i Finland og Norge, mens den fortsetter å øke i Danmark.

- Utfordringen er å veie de mulige positive følgene av det å oppdage alvorlige tilfeller hos noen pasienter tidligere opp mot risikoen for å gi behandling med bivirkninger til andre som kanskje aldri hadde fått plager av sykdommen, sier prosjektkoordinator Rune Kvåle i Prostatacancerregisteret ved Kreftregisteret.

Tekst: Børge Sildnes

Én av åtte norske menn får nå diagnosen prostatakreft før de fyller 75 år, mens én av 60 dør av sykdommen, viser artikkelen til Kvåle og medarbeidere, som er publisert i prestisjetunge Journal of the National Cancer Institute.

- Våre funn er forenlige med at en mer aktiv tilnærming til diagnostikk og/eller behandling de siste tiår kan ha gitt en redusert dødelighet, sier Kvåle. Legen er prosjektkoordinator Nasjonalt Program for Prostata Cancer eller Prostatacancerregisteret ved Kreftregisteret. Dette er et register for forekomst, diagnostikk og behandling av prostatakreft i Norge.

Behov for diagnostisk test

- Økt antall tilfeller totalt betyr ikke nødvendigvis at antallet alvorlige tilfeller av sykdommen øker. Økt bruk av PSA-testen kan føre til at flere pasienter blir diagnostisert og behandlet for en sykdom som kanskje ikke ville gitt dem plager i løpet av deres levetid. Livskvaliteten kan da reduseres som følge av bivirkninger av behandlingen.

- Samtidig kan PSA-prøven føre til at pasienter med alvorlig sykdom diagnostiseres tidligere, noe som kan gi bedre utsikter for disse pasientene. Det er behov for en diagnostisk test som kan skille bedre mellom de alvorlige og mindre alvorlige tilfellene av prostatakreft, sier Kvåle.

Anbefalingene følges ikke

I 2001 anbefalte norske helsemyndigheter og faglige interesseorganisasjoner å ikke ta PSA-prøver på symptomfrie og ellers friske menn. Antallet PSA-tester utført og antallet nye krefttilfeller minsket det påfølgende året. Nedgangen var imidlertid forbigående, noe som tyder på at anbefalingene ikke følges.

Ifølge Kreftregisterets publikasjon Cancer in Norway 2006, fikk 3815 menn prostatakreft i Norge i 2006. Nesten dobbelt så mange fikk sykdommen i 2002-06 som i perioden 1987-91.